ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 070 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60974 se vztahuje na zdroje proudu pro obloukové svařování a příbuzné procesy určené pro průmyslové a profesionální použití a napájené napětím nepřesahujícím 1 000 V, napájené z baterií nebo poháněné mechanickými prostředky.
Tento dokument specifikuje bezpečnostní a provozní požadavky na zdroje svařovacího proudu a systémy pro plazmové řezání.
Tento dokument se nevztahuje na zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování a řezání s omezeným provozem, které jsou určeny hlavně pro používání laiky a zkonstruované v souladu s IEC 60974-6.
Tento dokument zahrnuje požadavky na zdroje svařovacího proudu napájené z baterií a sady baterií, které jsou uvedeny v příloze O.
Tento dokument se nevztahuje na zkoušení zdrojů svařovacího proudu při pravidelné údržbě nebo po opravě.
Typickými příbuznými procesy jsou řezání elektrickým obloukem a žárový nástřik elektrickým obloukem.
Střídavé sítě, které mají jmenovité napětí mezi 100 V a 1 000 V, jsou uvedeny v tabulce 1 IEC 60038:2009.
Tento dokument nezahrnuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Označení ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205)
Katalogové číslo 507026
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 130 stran formátu A4
EAN kód 8596135070268
Změny a opravy A1 11.19t
Tato norma nahradila ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 60974-11 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

ČSN EN 60974-13 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN 60974-6 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

ČSN EN 60974-9 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

ČSN EN IEC 60974-14 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání