ČSN EN 61308 (361156) Zrušená norma

Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61308:1996. Evropská norma EN 61308:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1308:1994 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma platí pro radio- nebo dielektrická ohřívací zařízení používaná pro účely tepelných aplikací, jak ohřev, soupravy pro tavení, tavení a sušení částečně vodivých nebo vodivých nebo nevodivých materiálů jako plastů, dřeva, gumy, tkanin, skla, keramiky, papíru, potravin atd. v normální i ochranné atmosféře s použitím např. inertního plynu nebo vakua. Tato norma se vztahuje na vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení v kmitočtovém pásmu od 1 MHz do 300 MHz s úrovní výkonu 50 W a výše. V normě jsou zahrnuty vysokofrekvenční generátory a kondenzátory pro ohřev tepelně zpracovaných materiálů a podle požadavků i nezbytná mechanická zařízení. Norma obsahuje tři oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, který obsahuje Normativní odkazy a Definice, oddíl 2 - Zkoušky a oddíl 3 - Metody zkoušek, dále informativní Přílohu A a normativní Přílohu ZA. Problematiku ochrany zdraví v riziku elektromagnetického záření nebo polí tato poměrně stručná norma neřeší. ČSN EN 61308 (36 1156) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN 61308 (361156)
Katalogové číslo 50857
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963508573
Změny a opravy Z1 10.06t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 61308 ed. 2 (361156)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)