ČSN EN ISO 11442-3 (013196) Zrušená norma

Technická dokumentace výrobku - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 3: Pracovní etapy konstruování výrobku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11442-3:1996. Evropská norma EN ISO 11442-3:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11442-3:1993 byl přijat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato třetí část (ČSN EN) ISO 11442 poskytuje návod pro zavedení nového pracovního postupu tvorby konstrukční dokumentace. Pracovní a příbuzné termíny pro počítačové zpracování výkresů pro postup lze použít jak pro konvenční, tak počítačové konstruování, jsou však zejména důležité v případě využití počítačových systémů. Použití této normy usnadňuje: - výměnu dat uvnitř podniku a mezi dvěma různými podniky, - zajištění jakosti, - nákup a rozvoj systémů pro technickou správu dat. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a kapitolu 4 - Pracovní průběh. ČSN EN ISO 11442-3 (01 3196) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN EN ISO 11442-3 (013196)
Katalogové číslo 50628
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963506289
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 11442 (013196)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11442 (013196)
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty

foo