ČSN ISO 6576 (580523) Zrušená norma

Bobkový list (Laurus nobilis Linnaeus) celý a zlomky listů - Specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6476:1984. Mezinárodní norma ISO 6576:1984 má status české technické normy. Tato norma specifikuje požadavky na celé listy nebo zlomky listů vavřínu pravého (Laurus nobilis Linnaeus) pro potřeby velkoobchodu. Doporučení týkající se podmínek skladování a přepravy jsou uvedena v příloze A. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Požadavky, kapitolu 4 - Odběr vzorků, kapitolu 5 - Metody zkoušení, kapitolu 6 - Balení a označování a - jak již uvedeno - informativní Přílohu A. V kapitole 3 uvedené požadavky se nevztahují na obsah cizorodých látek, které nejsou uvedeny ani v tabelárně zpracovaných znacích jakosti. Výslovně je uvedeno, že "limity toxických látek budou doplněny dodatečně, v souladu s rozhodnutím komise FAO/WHO CODEX ALIMENTARIUS". Norma tedy nicméně stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN ISO 6576 (58 0523) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila článek 1. e), tabulka 6 a příslušné údaje v tabulce 19 a článku 7 ČSN 58 0510 z 16.11.1966.

Označení ČSN ISO 6576 (580523)
Katalogové číslo 50739
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507392
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)