ČSN EN 474-5 (277911) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 474-5:1996. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU. Příloha A je normativní a obsahuje "Seznam dalších rizik ", příloha B je informativní a obsahuje "Tabulky nosnosti pro manipulaci s břemeny", příloha C je informativní a obsahuje "Vyobrazení lopatových rýpadel". (ČSN) EN 474 "Stroje pro zemní práce - Bezpečnost" sestává z těchto částí: 1 - Všeobecné požadavky, 2 - Požadavky pro dozery, 3 - Požadavky pro nakladače, 4 - Požadavky pro rýpadlo-nakladače, 5 - Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, 6 - Požadavky pro dampry, 7 - Požadavky pro traktorové skrejpry, 8 - Požadavky pro grejdry, 9 - Požadavky pro pokladače potrubí, 10 - Požadavky pro rýhovače, 11 - Požadavky pro kompaktory, 12 - Požadavky pro lanová rýpadla. Tato pátá část normy je normou typu C v uspořádání norem A-/B-/C jak jsou definovány v ČSN EN 292 -1:1991. Stanoví další požadavky a/nebo výjimky z (ČSN) EN 474-1:1994. "Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Všeobecné požadavky". Platí pro kolová a pásová lopatová rýpadla, uvedená v ISO/DIS 6165:1994 a určuje další požadavky přídavných pracovních nástrojů a podobných typů strojních zařízení. Platí také pro mikrorýpadla, tak jak je definováno v čl.3.2.1. a vyobrazeno na obrázku C.2. Platí také pro kráčivá lopatová rýpadla, jak je definováno v čl.3.2.2. a vyobrazeno na obrázku C.5. Touto normou jsou řešena významná rizika, která se vztahují na hydraulická lopatová rýpadla, pokud jsou používána podle svého určení za podmínek předpokládaných jejich výrobcem (viz příloha A této normy a příloha C (ČSN) EN 474-1:1994). Tato pátá část normy dále obsahuje kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky bezpečnosti, kapitolu 5 - Výstražné značky a označení rizika, kapitolu 6 - Návod k používání a jak už bylo zmíněno normativní Přílohu A a informativní Přílohu B a C. Podrobně (9 stran) jsou normalizovány "bezpečnostní" požadavky (kapitola 4), kterými se rozumí i některé hygienické např. větrání, hluk, vibrace, prostor pro řidiče, jeho sedadlo, ovládače a další. Konkrétně pak čl.4.1.8 se zabývá hlukem šířeným vzduchem. V tomto článku se uvádí, že: "Článek 4.10.1 (ČSN) EN 474-1:1994 platí s následujícím dodatkem: Hladina akustického výkonu hluku šířeného vzduchem musí být měřena podle ISO 6393:1985. Směrné hodnoty pro dosahované hladiny akustického výkonu hluku jsou uvedeny v tabulce 1." (Tato tabulka pak stanoví směrné hodnoty hladin akustického výkonu hluku dB (A)/P1 pW od 106 do 120 podle výkonu motoru.) ČSN EN 474-5 (27 7911) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 27 7009 z října 1993. Touto normou se rovněž nahrazují články 1.1, 1.5, a 1.6. ČSN 27 7003 z 18.8.1986. Také se nahrazuje příloha NA v ČSN ISO 10567 (27 7002) z května 1994.

Označení ČSN EN 474-5 (277911)
Katalogové číslo 26563
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963265636
Změny a opravy Z1 10.99t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 474-5 (277911)
Tato norma nahradila ČSN 27 7009 (277009) z října 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 +A6 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-2 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí