ČSN EN 474-1 (277911) Aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-1 Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje obecné bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení pro zemní práce, dále také stroje, popsané v EN ISO 6165:2012, kromě horizontálních směrových vrtaček.
Tato část uvádí společné bezpečnostní požadavky pro skupinu strojních zařízení pro zemní práce (viz EN ISO 6165:2012, 3.4) a je určena pro použití společně s odpovídající částí EN 474-2 až EN 474-13. Tyto specifické části pro stroje (EN 474-2 až EN 474-13) neopakují požadavky z EN 474-1:2022, ale doplňují nebo upravují požadavky pro předmětný druh strojů.
Tato norma nestanovuje požadavky pro hlavní elektrické obvody a pohony strojního zařízení v případě, že hlavní zdroj energie je externí elektrický a požadavky na provedení pro bezpečnostní funkce ovládacího systému (systémů).
Tato norma neřeší tažení přívěsů a stroje pro demolice.
Tato norma řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se strojních zařízení pro zemní práce, když jsou používány, jak je určeno, a za předpokládaných podmínek, avšak rovněž s přihlédnutím k jakémukoliv jeho důvodně předvídatelnému nesprávnému použití (viz kapitola 4). strojních zařízení pro zemní práce strojní zařízení pro zemní práce.
Následující významná a relevantní nebezpečí nejsou v tomto dokumentu zahrnuta:
- nebezpečí způsobená laserem;
- nebezpečí způsobená bleskem.
Tato norma specifikuje vhodná technická opatření ke snížení rizik vyplývajících z významných nebezpečí, nebezpečných situací a událostí během celého předvídatelného životního cyklu strojního zařízení, jak je popsáno v EN ISO 12100:2010, 5.4.
Tato norma neplatí pro strojní zařízení pro zemní práce, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Označení ČSN EN 474-1 (277911)
Katalogové číslo 515868
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2022
Datum účinnosti 1. 11. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135158683
Tato norma nahradila ČSN EN 474-1 +A6 (277911) z dubna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 +A6 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-10 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-11 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-12 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-13 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce

ČSN EN 474-2 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-2 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-3 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-5 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-6 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-7 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-8 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

ČSN EN 474-9 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

foo