ČSN EN 474-12 (277911) Aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-12 Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument společně s EN 474-1:2022 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pro lanová rýpadla, pokud jsou používána, jak je předpokládáno, a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz příloha A) spojené s celým životním cyklem stroje, jak je popsáno v EN ISO 12100:2010, 5.4.
Požadavky tohoto dokumentu doplňují společné požadavky uvedené v EN 474-1:2022. Tento dokument neopakuje požadavky EN 474-1:2022, ale doplňuje nebo upravuje požadavky pro lanová rýpadla.
Tento dokument nestanovuje požadavky pro hlavní elektrické obvody a pohony strojního zařízení, pokud je hlavním zdrojem energie externí elektrické napájení.
Tento dokument nestanovuje požadavky pro vlastnosti bezpečnostních funkcí ovládacího systému (systémů).
Následující významná a relevantní nebezpečí nejsou v tomto dokumentu zahrnuta:
- nebezpečí způsobená laserem;
- nebezpečí způsobená bleskem.
Tento dokument se nezabývá vrtacími zařízeními a zařízeními pro zakládání staveb (pokrytými EN 16228-1:2014+A1:2021 až EN 16228-7:2014+A1:2021).
Tento dokument nestanoveje požadavky pro hlavní elektrické obvody a pohony strojních zařízení, pokud je hlavním zdrojem energie externí elektrické napájení.
Tento dokument se nezabývá demoličními strojními zařízeními.
Tento dokument neplatí pro lanová rýpadla, která byla vyrobena před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Označení ČSN EN 474-12 (277911)
Katalogové číslo 517323
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135173235
Tato norma nahradila ČSN EN 474-12 (277911) z října 2022
ČSN EN 474-12 +A1 (277911) z července 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-13 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce

ČSN EN 474-2 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

foo