ČSN EN 474-12 +A1 (277911) Aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-12 +A1 Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 474-12+A1

Tato část EN 474 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají lanových rýpadel, jak jsou definována v EN ISO 6165:2006, když jsou používána podle určení a za podmínek nesprávného používání výrobcem důvodně předvídatelného.
Tato evropská norma platí také pro lanová rýpadla, jejich podvozky a svršky, pokud jsou zamýšleny pro použití v kombinaci s jiným pracovním zařízením nebo příslušenstvím, jako jsou vrtné soupravy, zařízení pro zatloukání a vytahování pilot a zařízení pro pohyb (např. kolejová trať, kráčivé nohy, ponton, loď) nebo stacionární podvozek. Tato evropská norma se nezabývá specifickými nebezpečími vyvolanými tímto dodatečným pracovním zařízením nebo příslušenstvím.
Požadavky specifikované v této části doplňují společné požadavky formulované v EN 474-1:2006.
Tato část neopakuje požadavky z EN 474-1:2006, ale přidává nebo nahrazuje požadavky pro použití pro lanová rýpadla.
Tato část určuje vhodná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vyplývajících z významných nebezpečí, nebezpečných situací a událostí během uvedení do provozu, provozu a údržby lanových rýpadel.
Tato evropská norma neplatí pro lanová rýpadla, která byla vyrobena před datem vydání této evropské normy CEN.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN 474-12 +A1 (277911)
Katalogové číslo 83646
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963836461
Tato norma nahradila ČSN EN 474-12 (277911) z června 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 +A6 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-2 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí