ČSN EN 474-10 (277911) Aktuální vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-10 Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument společně s EN 474-1:2022 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pro rýhovači podle definice v kapitole 3, pokud jsou používány, jak je předpokládáno, a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz příloha A) spojené s celým životním cyklem stroje, jak je popsáno v EN ISO 12100:2010, 5.4.
Požadavky tohoto dokumentu doplňují společné požadavky formulované v EN 474-1:2022. Tento dokument neopakuje požadavky EN 474-1:2022, ale doplňuje nebo upravuje požadavky pro rýhovače.
Tento dokument se zabývá:
- rýhovači (3.1);
- rýhovacím pracovním zařízením (3.2);
POZNÁMKA - V tomto dokumentu "rýhovače" znamenají "rýhovače" i "rýhovací pracovní zařízení".
- automobilovými odsávacími rýhovači (3.1.2);
- rýhovači vybavenými hloubicím pracovním zařízením rýhovače (3.3).
Tento dokument uvádí specifické požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost samotného rýhovacího pracovního zařízení a rozhraní (např. mechanické, elektrické, hydraulické, ovládače) mezi nosným vozidlem a jeho pracovním zařízením, jakož i vzájemné působení a vlivy při společném použití (např. výhled).
Tento dokument neplatí pro nosná vozidla, která podléhají jiným příslušným předpisům.
Tento dokument se nezabývá kontinuální povrchovou těžbou, jak je definována v ISO 19224:2017, rýhovači na nákladních automobilech, které nemají vestavěný odsávací systém nebo samojízdným strojním zařízením na řezání podlah s vezoucím se řidičem a s pěší obsluhou (např. hloubicí pila), které jsou v rozsahu EN 13862:2021.
Tento dokument nestanovuje požadavky na hlavní elektrické obvody a pohony strojních zařízení, pokud je hlavním zdrojem energie externí elektrické napájení.
Tento dokument nestanovuje požadavky na provedení pro bezpečnostní funkce ovládacího systému (systémů).
Následující významná a relevantní nebezpečí nejsou v tomto dokumentu zahrnuta:
- přenos výkonu mezi samojízdným strojním zařízením (nebo traktorem) a poháněným strojním zařízením;
- nebezpečí způsobená laserem;
- nebezpečí způsobená bleskem.
Tento dokument neplatí pro pokladače potrubí, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Označení ČSN EN 474-10 (277911)
Katalogové číslo 517327
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2023
Datum účinnosti 1. 7. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135173273
Tato norma nahradila ČSN EN 474-10 (277911) z října 2022
ČSN EN 474-10 +A1 (277911) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-11 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-13 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce

ČSN EN 474-2 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 (277911)
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

foo