ČSN EN 692 (210711) Zrušená norma

Mechanické lisy - Bezpečnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s evropskou normou EN 692:1996. Evropská norma EN 692:1996 má status české technické normy. V předmluvě se upozorňuje, že tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje plnění podstatných požadavků směrnic EU. Jde tedy o harmonizovanou normu a - i když to v normě výslovně uvedeno není je zřejmé, že "navazuje" na Směrnici 89/392/EHS, Směrnici 91/368/EHS a konečně Směrnici 93 /44/EHS, které se všechny týkají strojních zařízení. Tato evropská norma stanoví technické bezpečnostní požadavky a opatření, která musí přijmout osoby zabývající se projektováním (jak je uvedeno v 3.11 (ČSN) EN 292-1:1991), výrobou a dodáváním mechanických lisů určených k tváření kovů za studena nebo materiálů sestávajících částečně ze studeného kovu. Norma rovněž zahrnuje lisy určené jak na tváření kovů za studena, tak na zpracování jiných materiálů (např. lepenky, plastů, pryže nebo kůže) a kovových prášků stejným způsobem. Požadavky obsažené v této normě berou v úvahu předpokládané použití stroje, jak je uvedeno v 3.12 (ČSN) EN 292-1:1991. Tato norma předpokládá přístup k lisu ze všech stran, s přihlédnutím k rizikům popsaným v kapitole 4 a stanoví bezpečnostní opatření jak pro obsluhu, tak i pro jiné ohrožené osoby. Tato norma platí rovněž pro pomocná zařízení, která jsou nedílnou částí lisu. Pro bezpečnostní ochranu integrovaných výrobních systémů používaných lisy viz také ISO 11161. (Do 1.3.1998 v ČR nezavedena.) Norma nezahrnuje stroje, jejichž hlavním konstrukčním účelem je: a) stříhání plechu tabulovými nůžkami, b) zhotovování mechanických spojů, např. nýtování, sešívání drátem nebo stehování, c) ohýbání nebo ochraňování, d) rovnání, e) děrování, f) vytlačování, g) zápustkové kování nebo objemové tváření za studena, h) zhutňování kovového prášku, i) děrování na jednoúčelových děrovacích strojích konstruovaných výhradně pro profily, např. pro stavebnictví. Tato norma platí pro stroje vyrobené po datu jejího vydání. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a/ nebo opatření, kapitolu 7 - Informace pro používání a dále normativní Přílohu A, B, C a informativní Přílohu D, E, F, G, H a J. Poměrně rozsáhlá norma (cca 70 stran) řeší především bezpečnostní rizika, a to mechanického úrazu, úrazu elektrickým proudem apod. Současně se zabývá riziky hygienickými (zdravotními), zejména vytvářenými hlukem, vibracemi a též riziky způsobenými chemickými látkami, plyny, parami apod. (v podrobnostech viz články 5.8.4 až 5.8.7.). ČSN EN 692 (21 0711) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 21 0711 z 16.3.1987.

Označení ČSN EN 692 (210711)
Katalogové číslo 50196
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963501963
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
a nahrazena ČSN EN 692 (210711)
Tato norma nahradila ČSN 21 0711 (210711) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)