Třída 21 - TVÁŘECÍ STROJE

Zobrazit obsah třídy 21 - Tvářecí stroje

ČSN 21 0001 (210001) - listopad 1996 aktuální vydání

Tvářecí stroje. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

ČSN 21 0200 (210200) - květen 1991

Tvářecí stroje. Názvosloví tvářecích strojů

570 Kč

ČSN ISO 8540 (210201) - červen 1996

Mechanické lisy s vyložením. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.97t

262 Kč

ČSN 21 0302 (210302) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy jednobodové jednočinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0303 (210303) - srpen 1985

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0304 (210304) - duben 1989

Tvářecí stroje. Vodorovné kovací lisy se svislou dělicí plochou zápustek. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN ISO 6899 (210306) - říjen 1992

Přejímací podmínky mechanických lisů s vyložením. Zkoušky přesnosti

125 Kč

ČSN 21 0307 (210307) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy jednobodové dvojčinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0308 (210308) - březen 1981

Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0309 (210309) - březen 1981

Tvářecí stroje. Ohraňovací lisy. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0310 (210310) - duben 1988

Tvářecí stroje. Klikové kovací lisy. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0311 (210311) - březen 1981

Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0313 (210313) - červen 1981

Tvářecí stroje. Automaty pro objemové tváření za studena. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0314 (210314) - leden 1975

Tvářecí stroje. Geometrická přesnost hydraulických lisů na reaktoplasty

125 Kč

ČSN 21 0315 (210315) - březen 1989

Tvárniace stroje. Vstrekovacie stroje. Geometrická presnosť

190 Kč

ČSN 21 0316 (210316) - květen 1984

Tvářecí stroje. Tří a čtyřválcové zakružovačky. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0317 (210317) - září 1981

Tvářecí stroje. Postupové automaty pro plošné tváření. Geometrická přesnost

230 Kč

ČSN 21 0318 (210318) - srpen 1985

Tvářecí stroje. Vystřihovací automaty se spodním pohonem. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0319 (210319) - duben 1988

Tvářecí stroje. Hydraulické montážní lisy s vyložením. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0320 (210320) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové s vyložením. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0321 (210321) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové jednočinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0322 (210322) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové dvojčinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0323 (210323) - květen 1990

Tvářecí stroje. Portálové a mostové dvojčinné parovzdušné buchary pro volné kování. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0324 (210324) - květen 1990

Tvářecí stroje. Dvojčinné parovzdušné buchary pro zápustkové kování. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0325 (210325) - srpen 1990

Tvářecí stroje. Pneumaticko-hydraulické protiběžné buchary. Geometrická přesnost

65 Kč

ČSN 21 0380 (210380) - březen 1974

Tvářecí stroje. Metody zkoušek lisů klikových dvojčinných, kolenových razicích a ohraňovacích

125 Kč

ČSN 21 0384 (210384) - srpen 1974

Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů

125 Kč

ČSN 21 0385 (210385) - prosinec 1986

Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0386 (210386) - srpen 1974

Tvářecí stroje. Metody zkoušek pěchovacích automatů a válcovaček závitů bez ohřevu

125 Kč

ČSN 21 0387 (210387) - prosinec 1986

Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0388 (210388) - listopad 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy jednočinné o jmenovité síle nad 5000 kN. Metody zkoušek

65 Kč

ČSN 21 0389 (210389) - listopad 1984

Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kN. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0390 (210390) - srpen 1990

Tvářecí stroje. Pneumaticko-hydraulické protiběžné buchary. Metody zkoušek

65 Kč

ČSN 21 0393 (210393) - říjen 1990

Tvářecí stroje. Postupové automaty pro plošné tváření. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0401 (210401) - leden 1981

Tvářecí stroje. Hydraulické lisy. Řady hlavních parametrů

65 Kč

ČSN 21 0402 (210402) - květen 1984

Tvářecí stroje. Stroje na lisování výrobků z plastů. Řady hlavních parametrů

65 Kč

ČSN 21 0602 (210602) - květen 1990

Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Řady hlavních parametrů

125 Kč

ČSN 21 0603 (210603) - listopad 1984

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Řady hlavního parametru

32 Kč

ČSN 21 0605 (210605) - duben 1989

Tvářecí stroje. Buchary. Řady hlavního parametru

65 Kč

ČSN 21 0606 (210606) - září 1989

Tvářecí stroje. Nůžky. Řady hlavních parametrů

125 Kč

ČSN 21 0607 (210607) - květen 1990

Tvářecí stroje. Ohýbací stroje a ohraňovací lisy. Řady hlavních parametrů

125 Kč

ČSN ISO 6898 (210621) - listopad 1992

Mechanické lisy s vyložením. Hlavní parametry a rozměry

190 Kč

ČSN ISO 9188 (210622) - červen 1997

Tvářecí stroje - Mechanické lisy uzavřené jednočinné o jmenovité síle od 400 kN do 4 000 kN - Hlavní parametry a rozměry

190 Kč

ČSN ISO 9189 (210623) - červen 1997

Tvářecí stroje - Mechanické lisy uzavřené rychloběžné o jmenovité síle od 250 kN do 4 000 kN - Hlavní parametry a rozměry

125 Kč

ČSN 21 0700 (210700) - prosinec 1985

Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.87t, Zb 2.90t, Z3 1.92, Z4 12.97t

562 Kč

ČSN EN 12622 +A1 (210702) - srpen 2015 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16092-1 (210705) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky

590 Kč

ČSN EN ISO 16092-2 (210705) - září 2020

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

895 Kč

ČSN EN ISO 16092-3 (210705) - březen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy

590 Kč

ČSN EN ISO 16092-4 (210705) - září 2020

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.21t

675 Kč

ČSN EN 14656 +A1 (210706) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné a neželezné kovy

440 Kč

ČSN EN 17449 (210706) - říjen 2022

Bezpečnost strojního zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14673 +A1 (210707) - srpen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování železných a neželezných kovů za tepla

440 Kč

ČSN 21 0713 (210713) - březen 1987

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0714 (210714) - červenec 1962

Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro mechanické ohraňovací lisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.66, Zb 2.77, Zc 11.87t

262 Kč

ČSN 21 0715 (210715) - duben 1989

Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0716 (210716) - září 1989

Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0731 (210731) - březen 1987

Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0732 (210732) - květen 1990

Tvářecí stroje. Rovnačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN EN 13985 +A1 (210740) - říjen 2009 aktuální vydání

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky

440 Kč

ČSN 21 1301 (211301) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Přiřazení T-drážek k lisům a rozměry děr pro zavedení šroubů do T-drážek

125 Kč

ČSN 21 1302 (211302) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry vyhazovacích kolíků

125 Kč

ČSN 21 1303 (211303) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Uspořádání T-drážek, děr pro upínání nástrojů a děr pro vyhazovací kolíky a vyrážeče

190 Kč

ČSN 21 1305 (211305) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry děr pro vyhazovací kolíky a vyrážeče

125 Kč

ČSN 21 1306 (211306) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry děr v beranech pro stopky

125 Kč

ČSN 21 1402 (211402) - duben 1971

Tvářecí stroje. Připojovací rozměry pro upínání forem na lisy na výrobky z termosetů

65 Kč

ČSN 21 1410 (211410) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 21 1411 (211411) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro vřetenové lisy do 1000 kN

230 Kč

ČSN 21 1412 (211412) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro vřetenové lisy do 10 000 kN

125 Kč

ČSN 21 1413 (211413) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro padací a parovzdušné buchary

190 Kč

ČSN 21 1414 (211414) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro protiběžné buchary

230 Kč

ČSN 21 1416 (211416) - únor 1970

Tvářecí stroje. Dopravní kolíky a díry pro dopravní kolíky pro zápustky a držáky

65 Kč

ČSN 21 1417 (211417) - únor 1970

Tvářecí stroje. Klíny pro padací, parovzdušné a protiběžné buchary

65 Kč

ČSN 21 1503 (211503) - srpen 1988

Tvárniace stroje. Vstrekovacie stroje. Pripájacie rozmery

125 Kč