ČSN EN 125 +A1 (061802) Zrušená norma

Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene

ČSN EN 125 +A1 Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 125:1991 včetně změny A1:1996. Evropská norma EN 125:1991 spolu se zapracovanou změnou A1:1996 má status české technické normy. Norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti termoelektrických pojistek plamene určených pro spotřebiče plynných paliv, jejichž činnost řídí termoelektrický článek. Stanoví také zkušební metody k vyhodnocování těchto požadavků a uvádí potřebné informace pro odběratele a uživatele. Norma platí pro termoelektrické pojistky plamene s připojovacím rozměrem odpovídajícím jmenovité světlosti nejvýše DN 50, které jsou použitelné buď pro jednu skupinu plynného paliva, nebo pro více skupin plynných paliv první, druhé nebo třetí třídy. Tato norma neplatí pro a) termoelektrické články b) zařízení (ovládací), která používají pomocnou energii (např. elektrickou energii přiváděnou z vnějšího zdroje). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Požadavky na konstrukci, kapitolu 3 - Požadavky na provozní vlastnosti, kapitolu 4 - Zkušební metody, kapitolu 5 - Označování, návod k montáži, obsluze a údržbě. Za pozornost stojí poslední článek (5.3) kapitoly 5, protože požaduje, aby na každé dodávce pojistky bylo připojeno toto upozornění: "Před používáním pojistky důkladně prostudovat návod. Pojistka musí být instalována podle platných předpisů." Dále norma obsahuje normativní Přílohu A a normativní Přílohu B, informativní Přílohu C, normativní Přílohu D a informativní Přílohu E. Tato příloha porovnává shodu EN 125 s Direktivou 90/396/EHS, týkající se spotřebičů plynných paliv. Norma konečně obsahuje i národní přílohu NA, která pro informaci uvádí druhy přípojek paliva pojistek, používaných v ČR. ČSN EN 125+A1 (06 1802) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila ČSN 06 1441 z 14.5.1990.

Označení ČSN EN 125 +A1 (061802)
Katalogové číslo 26499
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963264998
Norma byla zrušena k 1. 1. 2011
a nahrazena ČSN EN 125 (061802)
Tato norma nahradila ČSN 06 1441 (061441) z února 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)