ČSN P ENV 1090-1 (732601) Zrušená norma

Provádění ocelových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy ENV 1090-1:1996. Předběžná evropská norma ENV 1090-1:1996 má status české předběžné normy. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Předběžná evropská norma ENV 1090-1:1996 je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA), řízených Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a směřujících k zajišštění souboru pravidel pro provádění stavebních objektů pozemního a inženýrského stavitelství. Předběžné evropské normy (ENV) nemají závaznost evropských norem (EN). Cílem zveřejnění ENV je získat zkušenosti pro jejich revizi a převedení na úroveň evropských norem. Tato předběžná evropská norma je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 2601. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Uživatelé této ENV se žádají, aby všechny připomínky k věcným i formálním nedostatkům tohoto dokumentu, srozumitelnost textu, dvojznačnostech a pod. sdělovali průběžně Českému normalizačnímu institutu s odkazem na příslušný článek ENV, popř. s návrhem znění ustanovení. Tato předběžná evropská norma určuje všeobecné požadavky na provádění ocelových konstrukcí, vyrobených z průřezů válcovaných za tepla, dokončovaných za tepla, tvarovaných za studena a svařovaných průřezů. Tato předběžná evropská norma nezahrnuje tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily. Definice ocelových výrobků je dána v (ČSN) EN 10079. Část 1 udává detailní požadavky na konstrukce, které nejsou namáhány na únavu. Definice konstrukcí, které nejsou namáhány na únavu je v (ČSN P) ENV 1993-1-1. Norma určuje metodu pro výběr požadavků z této normy, které je nutno uvést v projektové specifikaci. Norma je použitelná pro ocelové dílce spřažených ocelobetonových konstrukcí, jak je uvedeno v (ČSN P) ENV 1994-1-1. Norma je rovněž použitelná pro dočasné ocelové konstrukce. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Dokumentace, kapitolu 5 - Materiály, kapitolu 6 - Výroba, kapitolu 7 - Svařování, kapitolu 8 - Mechanické spoje, kapitolu 9 - Montáž, kapitolu 10 - Povrchová úprava, kapitolu 11 - Geometrické úchylky, kapitolu 12 - Kontrola, zkoušení a opravy. Norma dále obsahuje rozsáhlou normativní Přílohu A, B a informativní Přílohu C, D, E, F, G a H. ČSN P ENV 1090-1 (73 2601) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN P ENV 1090-1 (732601)
Katalogové číslo 50576
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963505763
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN EN 1090-2 (732601)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-2 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 1090-3 (732601)
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

ČSN EN 1090-4 (732601)
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

ČSN EN 1090-5 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách