ČSN ISO 762 (560420) Zrušená norma

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení obsahu minerálních příměsí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 762:1982. Mezinárodní norma ISO 762:1982 má status české technické normy. Norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu minerálních nečistot (nečistoty pocházející obecně z půdy) v ovocných a zeleninových výrobcích. Norma nespecifikuje charakter minerálníchg látek, které jsou stanoveny jako suma. Dále norma obsahuje kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Chemikálie, kapitolu - 4 Přístroje, kapitolu 5 - Postup, kapitolu 6 - Vyjádření výsledků, kapitolu 7 - Protokol o zkoušce. Princip metody a postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje metody zjišťování (ověřování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 762 (56 0420) byla vydána v prosinci 1997. Nahradila kapitolu 2 části 12 ČSN 56 0246 z 6.12.1982.

Označení ČSN ISO 762 (560420)
Katalogové číslo 50649
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1997
Datum účinnosti 1. 1. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963506494
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)