Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z června 1996

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
19333

ČSN ISO 228-2/změna Z1 (014033) - červen 1996

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

32 Kč vč. DPH
19339

ČSN ISO 7-1 (014034) - červen 1996

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování

190 Kč vč. DPH
19464

ČSN EN ISO 7721-2 (021022) - červen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Část 2: Hloubky křížových drážek (ISO 7721-2:1990)

125 Kč vč. DPH
19810

ČSN ISO 4538/změna Z2 (038133) - červen 1996

Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19643

ČSN EN 28167 (052690) - červen 1996

Svařování. Výstupky pro odporové svařování (ISO 8167:1989)

125 Kč vč. DPH
19574

ČSN 07 0240/změna Z3 (070240) - červen 1996

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč vč. DPH
19575

ČSN 07 0245/změna Z2 (070245) - červen 1996

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč vč. DPH
19553

ČSN ISO 8540 (210201) - červen 1996

Mechanické lisy s vyložením. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.97t


262 Kč vč. DPH
19340

ČSN ISO 7-2/změna Z1 (254006) - červen 1996

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19800

ČSN 27 4300/změna Z3 (274300) - červen 1996

Elektrické výtahy. Šachty, strojovny a prostory pro kladky. Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19577

ČSN EN 2032-2 (312060) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Kovové materiály. Část 2: Kódování stavů při dodání

125 Kč vč. DPH
19580

ČSN EN 2636 (312448) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P6082-T6. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
19578

ČSN EN 2630 (312452) - červen 1996

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74511. Tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 125 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
19799

ČSN 33 2000-6-61/změna Z1 (332000) - červen 1996

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19387

ČSN IEC 870-3 (334630) - červen 1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 3: Rozhraní (elektrické charakteristiky)

340 Kč vč. DPH
19510

ČSN EN 60870-5-3 (334650) - červen 1996

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat

230 Kč vč. DPH
19331

ČSN 34 5123/změna Z2 (345123) - červen 1996

Kabelárské názvoslovie

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19465

ČSN EN 60068-2-1 +A1/změna A2 (345791) - červen 1996

Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkoušky A: Chlad (obsahuje změnu A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19485

ČSN EN 60068-2-2 +A1/změna A2 (345791) - červen 1996

Základní zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška B: Suché teplo (obsahuje změnu A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19563

ČSN IEC 383-1 (348052) - červen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 1: Keramické nebo skleněné izolátory pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.97t, Z2 8.00t, Oprava 1 6.15t


617 Kč vč. DPH
19772

ČSN EN 60598-2-8/změna A2 (360600) - červen 1996

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 8: Ručné svietidlá

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19827

ČSN EN 61011-1/změna A2 (361080) - červen 1996

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na bateriové zdroje pro elektrické ohradníky připojitelné k síti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19828

ČSN EN 61011-2/změna A2 (361080) - červen 1996

Zdroje energie pro elektrické ohradníky. Bezpečnostní požadavky na bateriové zdroje pro elektrické ohradníky nepřipojitelné k síti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19774

ČSN EN 61044 (364329) - červen 1996

Příležitostné nabíjení trakčních olověných baterií

125 Kč vč. DPH
19748

ČSN EN 60835-2-2 (367630) - červen 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 2: Anténa

230 Kč vč. DPH
19749

ČSN EN 60835-2-7 (367630) - červen 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 7: Přepínací a slučovací zařízení pro výběrový příjem

340 Kč vč. DPH
19750

ČSN EN 60835-3-5 (367630) - červen 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů

230 Kč vč. DPH
19188

ČSN ISO/IEC 11560 (369318) - červen 1996

Informační technika. Výměna informací prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 130 mm používajícími magnetooptický jev s funkcí jednorázového zápisu a vícenásobného čtení

770 Kč vč. DPH
19665

ČSN IEC 822 (369361) - červen 1996

IEC 822 VSB. Paralelní podsystémová sběrnice pro IEC 821 VMEbus

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.02t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč vč. DPH
19666

ČSN IEC 823 (369362) - červen 1996

Mikroprocesorová systémová sběrnice (VMSbus). Sériová podsystémová sběrnice pro IEC 821 Bus (VMEbus)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
19403

ČSN ISO/IEC 9574 (369665) - červen 1996

Informační technika. Poskytování síťové služby OSI v režimu se spojením pomocí koncového zařízení paketového režimu připojeného k digitální síti integrovaných služeb (ISDN)

340 Kč vč. DPH
19823

ČSN 42 0054/změna Z1 (420054) - červen 1996

Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami

32 Kč vč. DPH
19825

ČSN 42 0055/změna Z2 (420055) - červen 1996

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů

32 Kč vč. DPH
19822

ČSN EN 573-2 (421401) - červen 1996

Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 2: Označování chemickými značkami

190 Kč vč. DPH
19569

ČSN EN 460 (490082) - červen 1996

Trvanlivost dřeva a matriálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Požadavky na trvanlivost dřeva pro jeho použití v třídách ohrožení

190 Kč vč. DPH
19567

ČSN EN 382-2 (490148) - červen 1996

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky

125 Kč vč. DPH
19565

ČSN EN 20-2 (490688) - červen 1996

Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)

230 Kč vč. DPH
19639

ČSN EN 635-1 (492405) - červen 1996

Překližované desky podle vzhledu povrchu. Část 1: Všeobecně

125 Kč vč. DPH
19470

ČSN ISO 9264 (496052) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Úzkopásové brusky s posuvným stolem nebo rámem. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19471

ČSN ISO 9265 (496053) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Několikavřetenové vrtačky. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19472

ČSN ISO 9266 (496054) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Univerzální ostřičky nástrojů. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19473

ČSN ISO 9267 (496055) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Kotoučové ostřičky pilových pásů. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19474

ČSN ISO 9375 (496056) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Kotoučové brusky s pevným vřetenem. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19475

ČSN ISO 9414 (496057) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Clonové nanášečky. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19476

ČSN ISO 9415 (496058) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Širokopásové brusky. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19356

ČSN ISO 9451 (496059) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Dýhovací lisy na rovné plochy s ručním plněním. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19357

ČSN ISO 9452 (496060) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Sesazovací stroje na dýhy s příčným přechodem. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19477

ČSN ISO 9535 (496061) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stroje na slepování laťovkových středů. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19358

ČSN ISO 9536 (496062) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Dlabačky s kmitajícím nástrojem. Terminologie

190 Kč vč. DPH
19359

ČSN ISO 9537 (496063) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stroje na jednostranné olepování boků. Terminologie

190 Kč vč. DPH
19360

ČSN ISO 9558 (496064) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Krájecí stroje na dýhy. Terminologie

190 Kč vč. DPH
19361

ČSN ISO 9566 (496065) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Jednostranné několikavteřinové čepovací stroje. Terminologie

190 Kč vč. DPH
19400

ČSN ISO 9567 (496066) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Čtyřčinné vodorovné krájecí stroje na výrobu dřevěné vlny. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19362

ČSN ISO 9615 (496067) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Svislé krájecí stroje s hydraulickým upínáním na výrobu dřevěné vlny. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19363

ČSN ISO 9616 (496068) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Tesařské kotoučové pily. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19364

ČSN ISO 9617 (496069) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie

125 Kč vč. DPH
19716

ČSN ISO 5515 (560248) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Rozklad organických látek před analýzou. Mineralizace kyselinami

125 Kč vč. DPH
19717

ČSN ISO 5516 (560249) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Rozklad organických látek před analýzou. Mineralizace zpopelněním

125 Kč vč. DPH
19719

ČSN ISO 6633 (560250) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu olova atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

125 Kč vč. DPH
19720

ČSN ISO 9526 (560252) - červen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu železa atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací

125 Kč vč. DPH
19657

ČSN EN 62 (644010) - červen 1996

Plasty vyztužené sklem. Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

125 Kč vč. DPH
19330

ČSN EN 23015 (656160) - červen 1996

Ropné výrobky. Stanovení teploty vylučování parafínů (ISO 3015:1992)

125 Kč vč. DPH
19695

ČSN 69 0015 (690015) - červen 1996

Nádoby stabilní kategorie 5. Technická pravidla

125 Kč vč. DPH
19572

ČSN EN 286-3 (695286) - červen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 3: Ocelové tlakové nádoby určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

550 Kč vč. DPH
19571

ČSN 70 4309 (704309) - červen 1996 aktuální vydání

Laboratorní sklo. Skleněné laboratorní nádoby tlustostěnné. Všeobecné technické požadavky

65 Kč vč. DPH
19785

ČSN ISO 10058/změna Z1 (726050) - červen 1996

Magnezity a dolomity - chemická analýza

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19787

ČSN 73 4301/změna Z3 (734301) - červen 1996

Obytné budovy

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19647

ČSN 75 4500 (754500) - červen 1996

Protierozní ochrana zemědělské půdy

230 Kč vč. DPH
19690

ČSN EN 27888 (757344) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985)

190 Kč vč. DPH
19688

ČSN EN 903 (757534) - červen 1996

Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)

190 Kč vč. DPH
19692

ČSN ISO 10707 (757773) - červen 1996

Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t


262 Kč vč. DPH
19686

ČSN EN 464 (832725) - červen 1996

Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)

125 Kč vč. DPH
19874

ČSN ETS 300 133-2/změna A1 (874501) - červen 1996

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 2: Hlediska služeb

32 Kč vč. DPH
19875

ČSN ETS 300 133-3/změna A1 (874501) - červen 1996

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 3: Síťová hlediska

32 Kč vč. DPH
19876

ČSN ETS 300 133-4/změna A1 (874501) - červen 1996

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 4: Specifikace rádiového rozhraní

32 Kč vč. DPH
19877

ČSN ETS 300 133-5/změna A1 (874501) - červen 1996

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 5: Specifikace přijímače

32 Kč vč. DPH
19878

ČSN ETS 300 133-7/změna A1 (874501) - červen 1996

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 7: Hlediska provozu a údržby

32 Kč vč. DPH
19873

ČSN ETS 300 112 (877521) - červen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Mezikoncové protokoly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19872

ČSN ETS 300 087 (877542) - červen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Faksimilní zařízení skupiny 4, třídy 1 v ISDN. Specifikace funkce zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19662

ČSN EN 665 (917834) - červen 1996

Pružné podlahové krytiny. Zjišťování vypocování změkčovadel

125 Kč vč. DPH