1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN ISO 2076 (800010) Zrušená norma

Textilie. Chemická vlákna. Terminologie

ČSN ISO 2076 Textilie. Chemická vlákna. Terminologie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2076:1989. Obsahuje i národní přílohu. Obsahuje termíny používané pro označování různých druhů chemických vláken vyráběných v současné době v průmyslovém měřítku pro textilní a jiné účely, uvádí také jejich rozlišující charakteristické znaky. Chemické rozdíly, které mají často za následek výrazné rozdíly ve vlastnostech, jsou hlavním základem pro klasifikaci v této mezinárodní normě, další charakteristické znaky se používají dle potřeby. Rozlišovací charakteristické znaky nemusí být nutně ty, podle kterých mohou být vlákna identifikována nebo ty, které se používají pro název chemických molekul, ani nemusí být nutně vhodné pro analýzu směsí vláken. Termíny druhů vláken se také používají k popisu textilních výrobků (přízí, tkanin atd.) vyrobených z chemických vláken, ale pak se bere v úvahu, že výrobní proces mohl modifikovat rozlišovací charakteristický znak. Normalizováno je 21 hesel a jejich české definice. V rejstříku jsou ekvivalentní názvy anglické a francouzské. U každého chemického vlákna je i chemický vzorec jeho materiálu. Norma se člení do těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Termíny a definice. Konečně je připojena národní příloha NA, obsahující přehled zkratek chemických vláken Poznámka recenzenta: Norma má (může mít) význam pro hodnocení možného negativního účinku normalizovaných výrobků (vláken) na pokožku především z hlediska spotřebitele. ČSN ISO 2076 (80 0010) byla vydána v červnu 1996. Nahradila články 10 až 22 a 25 ČSN 80 0000 z 18.4.1966. Tím pozbyla platnosti ČSN 80 0000 z 18.4.1966 v celém rozsahu.

Označení ČSN ISO 2076 (800010)
Katalogové číslo 19629
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963196299
Norma byla zrušena k 1. 9. 2011
a nahrazena ČSN ISO 2076 (800010)
Tato norma nahradila ČSN 80 0000 (800000) z září 1966
Dostupnost skladem (tisk na počkání)