ICS 59.060.20 - Umělá vlákna

ČSN EN ISO 2076 (800010) - srpen 2014

Textilie - Chemická vlákna - Druhové názvy

340 Kč

ČSN 80 0030 (800030) - únor 1985

Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken

65 Kč

ČSN EN ISO 5079 (800200) - březen 1997

Textilie - Vlákna - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu

190 Kč

ČSN EN 13392 (800210) - listopad 2001

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 1833-8 (800216) - květen 2011

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 8: Směsi acetátu a triacetátu (metoda s použitím acetonu)

125 Kč

ČSN 80 0523 (800523) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Chemická vlákna - Zjišťování obsahu preparace

125 Kč

ČSN 80 0535 (800535) - březen 1991

Chemická vlákna. Stanovení změny délky spřadatelných vláken po tepelném zpracování

125 Kč

ČSN 80 0601 (800601) - leden 2009 aktuální vydání

Textilie - Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy

340 Kč

ČSN EN 13844 (800711) - září 2003

Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla

230 Kč