ČSN EN 717-2 (490163) Zrušená norma

Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 717-2:1994. Tato norma je jednou z řady norem, které určují metody stanovení obsahu nebo úniku formaldehydu z desek ze dřeva. Ostatní normy této řady "Desky ze dřeva" jsou: (ČSN) EN 120 - Stanovení obsahu formaldehydu - Extrakční postup zvaný perforátorová metoda. EN 717-1 Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Velká komora - referenční postup. EN 717-3 Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou. (Část 1 a 3 EN 717 byly k 1.6.1996 - v době vydání této normy teprve v návrhu. Díly 1 a 3 EN 717 nebyly do 1.6.1997 převedeny do soustavy ČSN.) Tato druhá část normy určuje metodu stanovení urychleného úniku formaldehydu z desek ze dřeva. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Zkušební těleso o známém povrchu se vloží do uzavřené komory s teplotou, vlhkostí, průtokem vzduchu a tlakem seřízeným na definované hodnoty. Formaldehyd uvolněný ze zkušebního tělesa se v komoře smísí se vzduchem. Ten je kontinuálně odváděn přes promývací láhve naplněné vodou, ve které se formaldehyd absorbuje. V závěru zkoušky se koncentrace formaldehydu měří fotometricky. Únik formaldehydu se vypočte z této koncentrace, doby zkoušky a emitujícího povrchu zkušebního tělesa a vyjádří jako miligram na metr čtvereční a hodinu (mg.m-2.h)." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 717-2 (49 0163) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 717-2 (490163)
Katalogové číslo 19570
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963195704
Změny a opravy Oprava 1 12.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 12460-3 (490163)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 717-1 (490163)
Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou

ČSN EN 717-3 (490163)
Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou