ICS 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky

ČSN EN 316 (490009) - září 2009 aktuální vydání

Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky

190 Kč

ČSN EN 309 (490011) - květen 2005 aktuální vydání

Třískové desky - Definice a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 633 (490014) - duben 1996

Cementotřískové desky. Definice a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 323 (490142) - duben 1994

Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty

125 Kč

ČSN 49 0146 (490146) - září 1980

Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode

125 Kč

ČSN EN 382-1 (490148) - červenec 1995

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro vláknité desky vyrobené suchým procesem

125 Kč

ČSN EN 382-2 (490148) - červen 1996

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky

125 Kč

ČSN EN 319 (490151) - červen 1994

Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

190 Kč

ČSN EN 320 (490155) - září 2011 aktuální vydání

Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 311 (490159) - leden 2003 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 717-3 (490163) - listopad 1997

Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou

230 Kč

ČSN EN 1087-1 (490165) - listopad 1996

Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška

125 Kč

ČSN EN 317 (490166) - prosinec 1995

Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě

125 Kč

ČSN P CEN/TS 16526 (490181) - srpen 2015

Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 324-1 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

125 Kč

ČSN EN 324-2 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

125 Kč

ČSN EN 326-1 (490184) - červen 1997

Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky

190 Kč

ČSN EN 14322 (492140) - listopad 2018 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Definice, požadavky a klasifikace

190 Kč

ČSN EN 14323 (492141) - říjen 2017 aktuální vydání

Desky na bázi dřeva - Laminované desky pro vnitřní použití - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 622-1 (492612) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 622-2 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

250 Kč

ČSN EN 622-3 (492612) - leden 2005 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky

230 Kč

ČSN EN 622-4 (492612) - leden 2020 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 622-5 (492612) - červen 2010 aktuální vydání

Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)

230 Kč

ČSN EN 312 (492614) - duben 2011 aktuální vydání

Třískové desky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 300 (492615) - prosinec 2006 aktuální vydání

Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky

230 Kč

ČSN EN 14755 (492617) - červenec 2006

Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16368 (492618) - červenec 2016 aktuální vydání

Lehké třískové desky - Specifikace

190 Kč

ČSN EN 634-1 (492630) - březen 1997

Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 634-2 (492630) - říjen 2007 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí

190 Kč

ČSN 49 2632 (492632) - srpen 2008

Štěpkocementové desky - Požadavky

125 Kč

ČSN EN 1328 (492640) - březen 1998 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu

125 Kč

ČSN EN 1128 (492641) - listopad 1997 aktuální vydání

Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem

190 Kč

ČSN EN 15197 (492650) - říjen 2007

Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14279 +A1 (492920) - září 2009 aktuální vydání

Vrstvené dřevo (LVL) - Definice, klasifikace a specifikace

340 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - listopad 2020 nové vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12369-1 (731717) - září 2001

Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky

230 Kč