ČSN IEC 823 (369362)

Mikroprocesorová systémová sběrnice (VMSbus). Sériová podsystémová sběrnice pro IEC 821 Bus (VMEbus)

ČSN IEC 823 Mikroprocesorová systémová sběrnice (VMSbus). Sériová podsystémová sběrnice pro IEC 821 Bus (VMEbus)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "IEC 823 (1990), Mikroprocesorová systémová sběrnice (VMSbus) - Sériová podsystémová sběrnice pro IEC 821 Bus (VMEbus) byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN IEC 823 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. V národní příloze NA je slovníček anglických a použitých českých termínů. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN IEC 823 (36 9362) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN IEC 823 (369362)
Katalogové číslo 19666
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963196664
Dostupnost skladem (tisk na počkání)