ČSN IEC 373 (368862) Zrušená norma

Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů

ČSN IEC 373 Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 373:1990 a zavádí HD 590 S1:1991. Účelem této normy, jak se vztahuje na audiometrii, je zajistit prostředek pro kalibraci kostních vibrátorů typů, používaných v audiometrii vedením kostí. Stanoví normalizovanou mechanickou impedanci, kterou se zatěžuje vibrátor a zařízení pro měření střídavé síly, vytvářené vibrátorem. Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly, odpovídající normálním hladinám prahu slyšení, jsou stanoveny v ISO 7566. Pro tuto aplikaci kostního vibrátoru se požaduje rovinné kruhové zakončení s plochou 175 mm2 ± 25 mm2, které se musí přiložit k mechanické spojce statickou silou 5,4 N ± 0,5 N, jak stanoví IEC 645. Mechanická spojka je určena také pro jiná měření na kostních vibrátorech spojených s audiometry, totiž kmitočtové charakteristiky, nežádoucího vyzařovacího zvuku, harmonického zkreslení atd. Účelem této normy, jak se vztahuje na sluchadla, je zajistit prostředek pro měření elektromechanických vlastností (citlivost, kmitočtové charakteristiky, harmonického zkreslení atd.) kostních vibrátorů, používaných ve sluchadlech nebo akustických a mechanických vlastností kompletních sluchadel s kostním vedením, jsou-li dynamicky zatížena stanovenou mechanickou impedancí a přiložena se statickou silou v rozsahu od 1,7 N do 4 N. Vedle definic jsou v samostatné kapitola 4 normalizovány vlastnosti návrhu a technické požadavky, v kapitola 5 kalibrace a ve stručné kapitole 6 značení a návod k použití. V informativní příloze A je uveden příklad určité konstrukce mechanické spojky a v informativní příloze B je poznámka ke způsobu určení mechanické impedance. ČSN IEC 373 (36 8862) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN IEC 373 (368862)
Katalogové číslo 19751
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963197517
Změny a opravy Z1 3.09t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2011
a nahrazena ČSN EN 60318-6 (368820)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)