ČSN EN 29999 (841001) Zrušená norma

Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Klasifikace (ISO 9999:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29999:1994. Stanoví klasifikaci technických pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a může být použita společně s informačními systémy. V současné době je omezena na ty technické pomůcky, které jsou používány především individuálně. Ve zvláštních případech jsou části, příslušenství a doplňky klasifikovány odděleně. Technické pomůcky pro veřejnou dopravu a přístupnost budov nejsou předmětem této normy, ale budou včleněny později. Vyloučeny jsou tyto položky: položky používané pro instalaci technických pomůcek; řešení získaná kombinacemi technických pomůcek, které jsou klasifikovány jinde; léky; technické pomůcky a přístroje používané výhradně k lékařským účelům; výcvik ovládání pomůcek; finanční podpora. Pro účely této normy vyjímáme následující definice: Čl.2.1 Porucha: Jakákoliv ztráta nebo abnormalita psychologické, fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce. Čl.2.2 Disaptibilita: Jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z poruchy) schopnosti vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu obvyklém pro člověka. Čl.2.3 Handicap: Nevýhoda pro jedince, vyplývající z poruchy nebo disaptibility, která omezuje nebo zabraňuje plnění úkolu, který je pro jedince normální (v závislosti na věku, pohlaví a sociálních nebo kulturních faktorech). Čl.2.4 Osoba se zdravotním postižením: Osoba s jednou nebo více poruchami, jednou nebo více disaptibilitami, jedním nebo více handicapem nebo s kombinací poruchy, disaptibility a/nebo handicapu. Poznámka: Z praktických důvodů se v této normě používá pouze termín "osoba se zdravotním postižením". Čl.2.5 Technická pomůcka (pro osobu se zdravotním postižením): Jakýkoliv výrobek, nástroj, zařízení nebo technický systém používaný osobou se zdravotním postižením, který je speciálně vyroben nebo všeobecně používán pro ochranu, kompenzaci, zmírnění nebo neutralizaci poruchy, disaptibility nebo handicapu. Velmi rozsáhlá norma (cca 110 stran) obsahuje asi 900 termínů v jazyce českém a paralelně v jazyce anglickém, francouzském a německém. Termíny jsou uvedeny v množném čísle a jejich klasifikace je tvořena ve třech hierarchicky seřazených úrovních: třídách, skupinách a podskupinách. Každá třída, skupina a podskupina je charakterizována kódem a jménem, pokud je třeba definicí nebo vysvětlujícím textem a/nebo odkazem na další části klasifikace. Vysloveně pracovní a ochranné pomůcky nejsou předmětem normy, s výjimkou takových, které slouží k usnadnění (umožnění) práce handicapovaných. ČSN EN 29999 (84 1001) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 29999 (841001)
Katalogové číslo 19374
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 112 stran
EAN kód 8590963193748
Norma byla zrušena k 1. 6. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 9999 (841001)