1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 11.180 - Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením

ČSN EN ISO 15254 (195026) - listopad 2009 aktuální vydání

Oční optika a přístroje - Elektrooptické prostředky pro slabozraké

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11683 (774001) - říjen 1998

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.00t, Oprava 2 5.04t, Oprava 3 12.17t, Oprava 4 3.18t

270 Kč

ČSN EN 1985 (841010) - červenec 2000

Pomůcky pro chůzi - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 8669-2 (841031) - září 1998

Sběrné vaky na moč - Část 2: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8670-2 (841032) - září 1998

Sběrné vaky při stomiích - Část 2: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč