ČSN EN 60269-1 ed. 2 (354701) Zrušená norma

Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60269-1 ed. 2 Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro pojistky s uzavřenými omezujícími tavnými vložkami, s uzavřeným tavným vodičem a s vypínací schopností rovnou nebo vyšší než 6 kA, určené pro jištění obvodů na střídavý proud průmyslového kmitočtu, jejichž jmenovité napětí nepřekračuje 1 000 V, nebo obvodů na stejnosměrný proud, jejichž napětí nepřekračuje 1 500 V.
Následující části k této normě, které na ni navazují, obsahují doplňující požadavky na pojistky určené pro použití ve zvláštních provozních podmínkách nebo zvláštních případech použití.
Tavné vložky k užití v kombinacích podle IEC 60947-3 musí rovněž odpovídat požadavkům této normy.
POZNÁMKA 1 Pro použití tavných vložek třídy "a" (viz 2.2.4) ve stejnosměrných obvodech je potřeba dohody mezi uživatelem a výrobcem.
POZNÁMKA 2 Modifikace a doplňky k této normě, které jsou nutné pro různá provedení pojistek pro zvláštní použití, např. pojistky pro kolejová vozidla nebo pro pojistky pro vysokofrekvenční obvody, budou pokryty samostatnými normami.
POZNÁMKA 3 Tato norma neplatí pro miniaturní přístrojové pojistky, které jsou předmětem IEC 60127.
Účelem této normy je stanovení požadavků na pojistky nebo jejich části (pojistkový spodek, pojistkový držák, pojistková vložka) tak, aby byla umožněna jejich zaměnitelnost s jinými pojistkami nebo pojistkovými spodky stejných typových velikostí, t j., aby jejich rozměry tuto záměnu umožnily.
Z toho důvodu norma stanoví:
- parametry pojistek:
a) jmenovité hodnoty
b) požadavky na izolaci
c) oteplení
d) ztráty
e) ampérsekundové charakteristiky
f) vypínací schopnost
g) omezovací charakteristiky a charakteristiky I2t
- typové zkoušky pro prověřování parametrů pojistek
- značení uváděné na pojistkách

Označení ČSN EN 60269-1 ed. 2 (354701)
Katalogové číslo 57648
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963576480
Změny a opravy A1 12.05t, Z1 3.08t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN EN 60269-1 ed. 3 (354701)
Tato norma nahradila ČSN EN 60269-1 (354701) z června 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60269-1 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60269-1 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60269-4 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků

ČSN EN 60269-6 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů