ČSN EN 61058-2-1 (354107) Zrušená norma

Spínače pro spotřebiče. Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

ČSN EN 61058-2-1 Spínače pro spotřebiče. Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61058-2-1:1993. Jak je to u norem tohoto druhu obvyklé, uvádí jen změny jednotlivých článků v kapitolách, které jsou shodné s Částí 1. V tomto případě části 2-1 je u rozsahu platnosti uvedena tato změna: Tato mezinárodní norma IEC 1058-2-1 platí pro pro šňůrové spínače pro spotřebiče ovládané rukou, nohou nebo jinou lidskou činností pro použití ve spotřebičích, na nich nebo s nimi a v jiných zařízeních pro domácnost a podobné účely na jmenovité napětí nepřevyšující 250 V a jmenovitý proud nepřevyšující 16 A. Kapitola 9 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem platí podle Části 1. ČSN EN 61058-2-1 (35 4107) byla vydána v červnu 1996.
"Změnou A1) z r.1997", vydanou v květnu 1997, se s účinností od 1.6.1997 provádějí v normě rozsáhlé opravy a změny.

Označení ČSN EN 61058-2-1 (354107)
Katalogové číslo 19644
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963196442
Změny a opravy A1 5.97t, A11 8.03t, Z1 9.11t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (354107)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61058-1 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61058-1-1 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače

ČSN EN 61058-1-2 (354107)
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

ČSN EN 61058-2-4 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

ČSN EN 61058-2-6 (354107)
Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice