ČSN ISO 9267 (496055)

Dřevozpracující zařízení. Kotoučové ostřičky pilových pásů. Terminologie

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 9267:1988. Uvádí terminologii příslušných částí kotoučových ostřiček pilových pásů, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí.
Poznámka: Kromě termínů ve třech oficiálních jazycích ISO ( angličtině, francouzštině a ruštině), uvádí tato norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině a italštině Tyto termíny jsou publikovány za odpovědnosti zástupců Německa (DIN), Španělska (AENOR), Itálie (UNI) a Švédska (SIS). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO. Tato norma platí pro stroje, které jsou v ISO 7984 označeny číslem 55.11. Norma obsahuje nákres stroje ev. některých detailů s očíslováním příslušných částí (dílů) stroje nebo detailu, jejichž české, anglické, francouzské a ruské názvy jsou uvedeny v tabulce. V informativní příloze A jsou obdobně názvy německé, španělské, italské a švédské. Definice norma neuvádí. ČSN ISO 9267 (49 6055) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 9267 (496055)
Katalogové číslo 19473
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963194738
Dostupnost skladem (tisk na počkání)