Třída 4960 - Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva

Zobrazit obsah třídy 49 - Průmysl dřevozpracující

ČSN ISO 7984 (496000) - duben 1994

Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva

590 Kč

ČSN 49 6005 (496005) - duben 1988

Dřevozpracující zařízení. Stroje a zařízení používané při zpracování dřeva. Názvosloví

350 Kč

ČSN ISO 7569 (496051) - květen 1991

Dřevoobráběcí stroje. Frézky tloušťkovací dvoustranné, třístranné, čtyřstranné. Názvosloví a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 9264 (496052) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Úzkopásové brusky s posuvným stolem nebo rámem. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9265 (496053) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Několikavřetenové vrtačky. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9266 (496054) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Univerzální ostřičky nástrojů. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9267 (496055) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Kotoučové ostřičky pilových pásů. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9375 (496056) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Kotoučové brusky s pevným vřetenem. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9414 (496057) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Clonové nanášečky. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9415 (496058) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Širokopásové brusky. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9451 (496059) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Dýhovací lisy na rovné plochy s ručním plněním. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9452 (496060) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Sesazovací stroje na dýhy s příčným přechodem. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9535 (496061) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stroje na slepování laťovkových středů. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9536 (496062) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Dlabačky s kmitajícím nástrojem. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9537 (496063) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stroje na jednostranné olepování boků. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9558 (496064) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Krájecí stroje na dýhy. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9566 (496065) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Jednostranné několikavteřinové čepovací stroje. Terminologie

190 Kč

ČSN ISO 9567 (496066) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Čtyřčinné vodorovné krájecí stroje na výrobu dřevěné vlny. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9615 (496067) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Svislé krájecí stroje s hydraulickým upínáním na výrobu dřevěné vlny. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9616 (496068) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Tesařské kotoučové pily. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 9617 (496069) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Stabilní zdvihací stoly a plošiny. Terminologie

125 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - listopad 2018 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-10 (496070) - srpen 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

675 Kč

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - prosinec 2020 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

440 Kč

ČSN EN ISO 19085-13 (496070) - prosinec 2020

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

550 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - říjen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

550 Kč

ČSN EN ISO 19085-3 (496070) - říjen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-4 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

440 Kč

ČSN EN ISO 19085-5 (496070) - listopad 2018 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-6 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - srpen 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

570 Kč

ČSN EN ISO 19085-8 (496070) - březen 2019 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

440 Kč

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - prosinec 2020 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)

570 Kč