ČSN EN ISO 19085-6 (496070) Aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

ČSN EN ISO 19085-6 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro stacionární a přemístitelné jednovřetenové svislé stolní frézky s ručním posuvem, dále jen uváděné jako "stroje", konstruované k obrábění dřeva a materiálu s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako má dřevo.
POZNÁMKA 1: Pro definice stacionární a přemístitelné stroje viz ISO 19085-1:2017, 3.4 a 3.5.
Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v kapitole 4, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.
POZNÁMKA 2: Pro relevantní, ale nevýznamná nebezpečí, např. ostré hrany rámu stroje, viz ISO 12100:2010.
Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jednotek, jejichž nebezpečí bylo řešeno:
a) zařízením pro svislé nastavení trnu vzhledem ke stolu;
b) zařízením k naklonění trnu;
c) zařízením k montáži ručně ovládaného čepovacího posuvného stolu;
d) jednotkou pily pro řezání zasklívací lišty;
e) nastavitelnou vložkou stolu;
f) zařízením pro změnu směru otáčení vřetena;
g) zařízením pro upevnění nástrojů se stopkou na trnu;
h) vyměnitelným trnem;
i) systémem rychlé výměny nástroje/trnu;
j) demontovatelnou jednotkou strojního posuvu;
k) podporou demontovatelné jednotky strojního posuvu s nastavením výkonových pohonů.
Tento dokument neplatí pro
1) stroje vybavené s vnějšími ložisky,
2) stroje vybavené strojními pohyby předního prodloužení stolu a/nebo čepovacího posuvného stolu, a
3) stroje s uvažovaným největším průměrem nástroje menším než nebo rovným 180 mm.
POZNÁMKA 3: Ručním elektrickým nářadím se zabývá IEC 60745-1 spolu s IEC 60745-2-17.
POZNÁMKA 4: Přenosné elektromechanické nářadí je řešeno v IEC 61029-1:1990, IEC 61029-2-8:1995/AMD1:1999 a IEC 61029-2-8:1995/AMD2:2001.
Tento dokument neplatí pro stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

Označení ČSN EN ISO 19085-6 (496070)
Katalogové číslo 506746
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8596135067466
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19085-6 (496072) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19085-1 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 19085-10 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

ČSN EN ISO 19085-11 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

ČSN EN ISO 19085-13 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN ISO 19085-2 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

ČSN EN ISO 19085-3 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

ČSN EN ISO 19085-4 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN ISO 19085-5 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily

ČSN EN ISO 19085-7 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

ČSN EN ISO 19085-8 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

ČSN EN ISO 19085-9 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)