ČSN EN ISO 19085-4 (496070) Aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN ISO 19085-4 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro svislé kotoučové pily na řezání formátů s ručním zakládáním a odebíráním, dále jen uváděné jako "stroje".
POZNÁMKA 1: Při ručním zakládání položí obsluha obrobek přímo na podpěru obrobku, bez přídavného zařízení pro zakládání a přenášení obrobku od obsluhy do polohy řezání. Při ručním odebírání odstraňuje obsluha obrobek přímo z podpěry obrobku bez přídavného zařízení pro odebírání a přenášení obrobku z polohy řezání k obsluze.
Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v kapitole 4, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.
POZNÁMKA 2: Pro relevantní, ale nevýznamná nebezpečí, např. ostré hrany rámu stroje, viz ISO 12100:2010.
Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/přídavných pracovních jednotek, jejichž nebezpečí bylo řešeno:
- integrovaným posouvacím zařízením;
- zařízením pro nařezávání;
- zařízením na úhlové řezy;
- středovým podpěrným zařízením;
- programovatelným koncovým dorazem pro rovnoběžné svislé řezy;
- zařízením pro drážkování se šířkou drážky nejvíce 20 mm při jednom průchodu frézovacích nástrojů; a
- posouvačem formátu.
Stroje jsou konstruovány pro řezání formátů skládajících se z:
a) masivního dřeva;
b) materiálu s podobnými fyzickými vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2017, 3.2);
c) sendvičových desek s jádrem skládajícím se například z polyuretanu nebo minerálního materiálu laminovaného lehkou slitinou;
d) kompozitních materiálů s polymerovou matricí a vyztužené termoplastickými/termosetovými/elastomerními materiály; a
e) sádrokartonových desek, sádrokartonových dřevovláknitých desek.
Tento dokument neplatí na stroje
- s přidržovačem a jednotkou pily namontovanou za podpěrou obrobku;
- kde vodicí kolejnice, na kterých se jednotka pily pohybuje svisle, jsou upevněny na rámu stroje a vodorovný řez může být proveden pouze ručním vedením formátu;
- určené k řezání pouze ve svislém směru;
- které jsou přemístitelné;
- automaticky provádějící dva nebo více řezných cyklů v pořadí;
- určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; a
- vyrobené před datem vydání této EN.

Označení ČSN EN ISO 19085-4 (496070)
Katalogové číslo 506742
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2019
Datum účinnosti 1. 4. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135067428
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19085-4 (496070) z listopadu 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19085-1 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 19085-10 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

ČSN EN ISO 19085-11 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

ČSN EN ISO 19085-13 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN ISO 19085-2 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem

ČSN EN ISO 19085-3 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

ČSN EN ISO 19085-5 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily

ČSN EN ISO 19085-6 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

ČSN EN ISO 19085-7 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

ČSN EN ISO 19085-8 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

ČSN EN ISO 19085-9 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)