ČSN EN ISO 19085-17 (496070)

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem

ČSN EN ISO 19085-17 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření pro olepovací stroje poháněné řetězy nebo pásy, s ručním zakládáním a odebíráním a maximální výškou obrobku 100 mm, schopné nepřetržitého výrobního použití, dále jen označovány "stroje".
Zabývá se všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi uvedenými v příloze A, které se týkají strojů, které jsou provozovány, nastavovány a udržovány podle určení a za podmínek předpokládaných výrobcem včetně rozumně předvídatelného nesprávného použití. Také jsou vzaty v úvahu fáze dopravy, montáže, demontáže, poruchy a vyřazení.
Stroje jsou konstruovány ke zpracování v jednom průchodu jedním koncem (jednostranný stroj) nebo z obou konců (dvoustranný stroj) formátů z:
- materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako dřevo (viz ISO 19085-1:2021, 3.2), dokonce s jádrem z plechu z lehké slitiny hliníku;
- sádrokartonové desky.
Hrany nanášené strojem mohou být vyrobeny z:
- papíru;
- melaminu;
- plastu;
- kompozitních materiálů;
- hliníku;
- lehké slitiny;
- dýhy;
- masivního dřeva.
Platí také pro stroje vybavené jedním nebo více z následujících zařízení/pracovních jednotek, jejichž nebezpečí byla řešena:
- horkovzdušná olepovací jednotka;
- laserová olepovací jednotka;
- infračervená olepovací jednotka;
- pohyblivá obráběcí jednotka;
- jednotky broušení pásem;
- frézovací jednotka instalovaná vně integrovaného zakrytí na straně panelu u jednostranných strojů;
- frézovací jednotka instalovaná vně integrovaného zakrytí mezi polovinami stroje u dvoustranných strojů;
- další pevná nebo pohyblivá podpěra obrobku podél posuvu;
- přídavná podpěra vstupu obrobku;
- přídavná podpěra výstupu obrobku;
- vstupní zařízení pro příčné zatížení panelů v jednostranných strojích;
- mezilehlá podpěra obrobku u dvoustranných strojů;
- automaticky se vracející panel u jednostranných strojů;
- automatická výměna nástroje;
- systém rychlé výměny nástroje;
- automatické zařízení pro vstup více hran;
- ohřívače obrobků.
Tento dokument se nezabývá žádnými nebezpečími souvisejícími s:
a) systémy pro zakládání a odebírání obrobku na jednotlivém stroji jinak než pomoci automaticky se vracejícího panelu a podpěry vstupu a výstupu obrobku (např. roboty);
b) kombinací jednotlivého stroje používaného s jinými stroji (jako část linky);
c) dělicí jednotkou obrobku instalovanou vně integrovaného zakrytí a/nebo jejich nástroji vyčnívajícími z integrovaného zakrytí;
d) plazmovou olepovací jednotkou.
nevztahuje se na stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.

Označení ČSN EN ISO 19085-17 (496070)
Katalogové číslo 513879
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2022
Datum účinnosti 1. 2. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8596135138791
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18217 (496124) z března 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19085-1 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

ČSN EN ISO 19085-10 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

ČSN EN ISO 19085-11 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje

ČSN EN ISO 19085-12 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje

ČSN EN ISO 19085-13 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

ČSN EN ISO 19085-14 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 14: Čtyřstranné frézky

ČSN EN ISO 19085-15 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 15: Lisy

ČSN EN ISO 19085-16 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily

ČSN EN ISO 19085-2 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky

ČSN EN ISO 19085-3 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky

ČSN EN ISO 19085-4 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

ČSN EN ISO 19085-5 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily

ČSN EN ISO 19085-6 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky ("vrcholové")

ČSN EN ISO 19085-7 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

ČSN EN ISO 19085-8 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků

ČSN EN ISO 19085-9 (496070)
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)