ČSN ISO 9265 (496053)

Dřevozpracující zařízení. Několikavřetenové vrtačky. Terminologie

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 9265:1988. Uvádí terminologii příslušných částí několika vřetenových vrtaček, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poznámka: Kromě termínů ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtině, francouzštině a ruštině), uvádí tato norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině, italštině a švédštině. Tyto termíny jsou publikovány za odpovědnosti zástupců Německa (DIN), Španělska (AENOR), Itálie (UNI) a Švédska (SIS). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO. Tato norma platí pro stroje, které jsou v ISO 7984 označeny číslem 12.42. Norma obsahuje nákres stroje ev. některých detailů s očíslováním příslušných částí (dílů) stroje nebo detailu, jejichž české, anglické a francouzské názvy jsou uvedeny v tabulce. V informativní příloze A jsou obdobně názvy německé, španělské a italské. Definice norma neuvádí. ČSN ISO 9265 (49 6053) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 9265 (496053)
Katalogové číslo 19471
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963194714
Dostupnost skladem (tisk na počkání)