ICS 25.080.40 - Vrtačky

ČSN ISO 2772 (200318) - leden 2020

Přejímací podmínky svislých stojanových vrtaček - Zkoušky přesnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 2773-1 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti

125 Kč

ČSN ISO 2773-2 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 2: Zkoušky pracovní přesnosti

125 Kč

ČSN ISO 3686-1 (200320) - červenec 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 1: Jednostojanové stroje

340 Kč

ČSN ISO 3686-2 (200320) - červen 2005 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Podmínky zkoušek pro souřadnicové vrtačky a vyvrtávačky s vysokou přesností se stálou výškou stolu a se svislou osou vřetena - Zkoušky přesnosti - Část 2: Portálové stroje s pohyblivým stolem

340 Kč

ČSN ISO 2423 (200321) - říjen 1992

Přejímací podmínky pro otočné vrtačky s výškově stavitelným ramenem. Zkoušky přesnosti

190 Kč

ČSN ISO 3190 (200326) - duben 1992

Přejímací podmínky souřadnicových vrtaček jednovřetenových nebo s revolverovou hlavou se svislou osou vřetena. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN 20 0462 (200462) - duben 1989

Obráběcí stroje na kovy. Stroje pro vrtání a vyvrtávání. Řady velikostí

125 Kč

ČSN EN 12717 +A1 (200708) - září 2009 aktuální vydání

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky

440 Kč

ČSN EN 12348 +A1 (278648) - říjen 2009 aktuální vydání

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

350 Kč

ČSN ISO 9265 (496053) - červen 1996

Dřevozpracující zařízení. Několikavřetenové vrtačky. Terminologie

125 Kč