ČSN ISO 7984 (496000)

Dřevozpracující zařízení. Technická klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7984:1988. Obsahuje technickou klasifikaci strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomocných zařízení na zpracování dřeva. Jejím účelem je umožnit výrobcům a uživatelům různých zemí překonat jazykové potíže a rychleji si porozumět. Zvláštní pozornost byla věnována terminologii uváděné v klasifikaci. Kdykoliv zde bylo nebezpečí záměny, byly v každém jazyce voleny nejvhodnější termíny a byl opomíjen doslovný překlad. Poznámka: Kromě technických termínů užívaných ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) uvádí tato mezinárodní norma ekvivalentní termíny v portugalštině, němčině, španělštině, italštině a švédštině; tyto termíny byly začleněny na základě požadavku technické komise ISO/TC 39 a jsou publikovány s odpovědností členů za Portugalsko (DGQ), Německo (DIN), Španělsko (AENOR), Itálii (UNI), Švédsko (SIS). Pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO. Norma uvádí cca 30 českých názvů strojů a jejich definice a současně ke každému stroji desítky názvů jeho nejrůznějších druhů (bez definic). Všechny tyto termíny jsou převedeny do výše uvedených jazyků. ČSN ISO 7984 () byla vydána v dubnu 1994.

Označení ČSN ISO 7984 (496000)
Katalogové číslo 15530
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 1994
Datum účinnosti 1. 5. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963155302
Dostupnost skladem (tisk na počkání)