ČSN ISO 9536 (496062)

Dřevozpracující zařízení. Dlabačky s kmitajícím nástrojem. Terminologie

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 9536:1989. Uvádí terminologii příslušných částí dlabaček s kmitajícím nástrojem, aby pomohla výrobcům a uživatelům v identifikaci těchto částí. Poznámka: Kromě termínů ve dvou ze tří oficiálních jazycích ISO ( angličtině, francouzštině), uvádí tato norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině a italštině Tyto termíny jsou publikovány za odpovědnosti zástupců Německa (DIN), Španělska (AENOR), Itálie (UNI). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO. Tato norma platí pro stroje, které jsou v ISO 7984 označeny číslem 12.51. Norma obsahuje nákres stroje ev. některých detailů s očíslováním příslušných částí (dílů) stroje nebo detailu, jejichž české, anglické a francouzské názvy jsou uvedeny v tabulce. V informativní příloze A jsou obdobně názvy německé, španělské a italské. Definice norma neuvádí. ČSN ISO 9536 (49 6062) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 9536 (496062)
Katalogové číslo 19358
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963193588
Dostupnost skladem (tisk na počkání)