ČSN EN ISO 9514 (673033) Zrušená norma

Nátěrové hmoty. Stanovení doby zpracovatelnosti kapalných systémů. Příprava a kondicionování vzorků a směrnice pro zkoušení (ISO 9514:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9514:1994. Je jednou ze série norem zabývajících se vzorkováním a zkoušením nátěrových hmot a podobných produktů. Stanoví postup pro přípravu a uložení vzorku pro stanovení doby zpracovatelnosti. Doba zpracovatelnosti je posuzována měřením některé speciální vlastnosti. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN EN ISO 9514 (67 3033) byla vydána v červnu 1996. Nahradila ČSN 67 3033 z 27.3.1987.

Označení ČSN EN ISO 9514 (673033)
Katalogové číslo 19816
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963198163
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 9514 (673033)
Tato norma nahradila ČSN 67 3033 (673033) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)