ČSN IEC 50(461) +A1 (330050) Zrušená norma

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 50(461):1984 včetně změny A1:1993. Obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina a ruština. Česky a anglicky je tedy v celkem 23 kapitolách definováno cca 195 hesel. ČSN IEC 50(461) (33 0050) byla vydána v červnu 1996. Nahradila články: 21, 23, 24, 27, 28, 33, 42, 46, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 94, 100, 114, 117, 119, 122, 123, 124, 126, 144, 145, 153, 154, 155 ČSN 34 5123 z 11.8.1978.

Označení ČSN IEC 50(461) +A1 (330050)
Katalogové číslo 19334
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963193342
Změny a opravy Z1 9.04t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2009
a nahrazena ČSN IEC 60050-461 (330050)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)