1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 29.060.20 - Elektrické kabely

ČSN IEC 60092-350 (326611) - červenec 2015

Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití

550 Kč

ČSN IEC 60050-461 (330050) - srpen 2009

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely

1 270 Kč

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) - duben 2014 aktuální vydání

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN 33 0166 ed. 2 (330166) - červenec 2002

Označování žil kabelů a ohebných šňůr

65 Kč

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350) - listopad 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

190 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-1 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-1: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-2 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-2: Zkušební metody a požadavky na izolační propichovací konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) zkoušené na neizolovaných vodičích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3 (347002) - duben 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

675 Kč

ČSN EN 60885-2 (347003) - červenec 2004

Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 2: Měření částečných výbojů

125 Kč

ČSN EN 60885-3 ed. 2 (347003) - únor 2016 aktuální vydání

Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů

340 Kč

ČSN EN IEC 60230 ed. 2 (347004) - říjen 2018

Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61442 (347005) - prosinec 2005

Zkušební metody pro silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 6 kV (Uₘ = 7,2 kV) do 36 kV (Uₘ = 42 kV)

350 Kč

ČSN 34 7006 ed. 2 (347006) - srpen 2006

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s výtlačně lisovanou izolací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.09t, Z2 4.20t

Norma bude zrušena k 6. únoru 2022 (přejít na náhradu).

447 Kč

ČSN 34 7006 ed. 3 (347006) - duben 2020

Zkušební požadavky na kabelové soubory pro použití na napájecích kabelech jmenovitého napětí od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabelové soubory pro kabely s extrudovanou izolací

440 Kč

ČSN 34 7007 ed. 2 (347007) - srpen 2006 aktuální vydání

Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.09t

415 Kč

ČSN 34 7010-82 (347010) - duben 2009

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 1. červenci 2022 (přejít na náhradu).

1 132 Kč

ČSN 34 7010-82 ed. 2 (347010) - prosinec 2020 nové vydání

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 60811-100 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně

230 Kč

ČSN EN 60811-201 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-202 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

295 Kč

ČSN EN 60811-203 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů

190 Kč

ČSN EN 60811-301 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-302 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-401 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-402 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou

190 Kč

ČSN EN 60811-403 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu

190 Kč

ČSN EN 60811-404 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje

190 Kč

ČSN EN 60811-405 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

210 Kč

ČSN EN 60811-406 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-407 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-408 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-409 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí

230 Kč

ČSN EN 60811-410 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-411 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě

230 Kč

ČSN EN 60811-412 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě

190 Kč

ČSN EN 60811-501 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN EN 60811-502 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace

190 Kč

ČSN EN 60811-503 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště

190 Kč

ČSN EN 60811-504 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-505 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-506 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-507 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-508 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-509 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-510 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60811-511 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-512 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-513 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování

190 Kč

ČSN EN 60811-601 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-602 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-603 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-604 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-605 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-606 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 60811-607 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60229 (347011) - květen 2009

Elektrické kabely - Zkoušky výtlačně lisovaných vnějších plášťů se speciální ochranou funkcí

230 Kč

ČSN EN 50620 (347012) - listopad 2017

Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

540 Kč

ČSN IEC 60840 (347012) - listopad 2020 nové vydání

Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

790 Kč

ČSN EN 61034-1 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, A2 8.20t

480 Kč

ČSN EN 61034-2 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14t, A2 8.20t

420 Kč

ČSN 34 7022 (347022) - leden 1999

Zkoušky olejových kabelů s izolací z papíru nebo polypropylenového vrstveného papíru a kovovým pláštěm a soubory pro střídavá napětí do 400 kV (Uₘ = 420 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 34 7023 (347023) - leden 1999

Zkoušky kabelů s vnitřním tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 34 7024 (347024) - leden 1999

Zkoušky kabelů s vnějším tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62230 (347028) - květen 2008

Elektrické kabely - Průběžná zkouška napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t

355 Kč

ČSN IEC 62930 (347029) - únor 2021

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60754-1 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN 60754-2 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

465 Kč

ČSN EN IEC 60754-3 (347104) - květen 2020

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 50200 ed. 3 (347105) - srpen 2016

Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

350 Kč

ČSN EN 50362 (347106) - srpen 2003

Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60332-1-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

315 Kč

ČSN EN 60332-1-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.16t, A11 4.17t, A12 5.21t

630 Kč

ČSN EN 60332-1-3 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

420 Kč

ČSN EN 60332-2-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 60332-2-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen

230 Kč

ČSN EN 60332-3-10 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60332-3-21 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-22 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-23 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-24 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

405 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

230 Kč

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

230 Kč

ČSN CLC/TS 50576 (347113) - září 2017 aktuální vydání

Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň

340 Kč

ČSN EN 50399 (347113) - leden 2012

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, A1 2.17t

760 Kč

ČSN EN 50575 (347113) - srpen 2015

Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t

465 Kč

ČSN EN 50577 (347113) - říjen 2016

Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)

340 Kč

ČSN EN 50618 (347113) - říjen 2015

Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy

350 Kč

ČSN EN IEC 60331-1 (347115) - duben 2020

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm

350 Kč

ČSN IEC 60331-11 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C

230 Kč

ČSN IEC 60331-21 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně

190 Kč

ČSN IEC 60331-23 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat

190 Kč

ČSN EN 60228 (347201) - červenec 2005

Jádra izolovaných kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t

360 Kč

ČSN EN 50565-1 (347402) - únor 2015

Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

ČSN EN 50565-2 (347402) - únor 2015

Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

550 Kč

ČSN EN 50334 (347403) - prosinec 2001

Označování žil elektrických kabelů

125 Kč

ČSN 34 7405 ed. 2 (347405) - listopad 2010 aktuální vydání

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

4 250 Kč

ČSN 34 7406 (347406) - srpen 1997

Distribuční kabely pro střední napětí s papírovou izolací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 700 Kč

ČSN 34 7407 (347407) - srpen 1997

Silové kabely pro jmenovitá napětí od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 kV v ohnivzdorném provedení pro elektrárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 800 Kč

ČSN EN 60719 (347408) - leden 1996

Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně (idt IEC 719:1992)

125 Kč

ČSN 34 7409 (347409) - červen 1999

Systém značení kabelů a vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.07t, Z2 6.21t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

254 Kč

ČSN 34 7409 ed. 2 (347409) - červen 2021 nové vydání

Systém značení kabelů a vodičů

190 Kč

ČSN EN 50525-1 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 50525-2-11 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-12 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-21 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

350 Kč

ČSN EN 50525-2-22 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-31 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-41 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-42 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-42: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely se sesítěnou EVA izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-51 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací

230 Kč

ČSN EN 50525-2-71 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-72 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití - Ploché rozdělitelné kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-2-81 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování

190 Kč

ČSN EN 50525-2-82 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěnou elastomerovou izolací pro dekorativní řetězce

190 Kč

ČSN EN 50525-2-83 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací

190 Kč

ČSN EN 50525-3-11 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-21 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-31 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu

230 Kč

ČSN EN 50525-3-41 (347410) - prosinec 2011

Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U₀/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu

190 Kč

ČSN 34 7411 (347411) - září 2014

Elektrické kabely pro jmenovité napětí 450/750 V s PVC termoplastickou izolací a pláštěm pro pevné uložení

190 Kč

ČSN IEC 60502-1 (347419) - prosinec 2004 aktuální vydání

Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) do 30 kV (Uₘ = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) a 3 kV (Uₘ = 3,6 kV)

550 Kč

ČSN IEC 60502-2 (347419) - březen 2019

Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV)

590 Kč

ČSN IEC 287-1-2 (347420) - říjen 2000

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Oddíl 2: Činitele pro výpočet ztrát vířivými proudy v pláštích kabelů uspořádaných ve dvou obvodech uložených vedle sebe

340 Kč

ČSN IEC 287-2-2 (347420) - říjen 2000

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 2: Postup výpočtu přepočítacích součinitelů pro kabely seskupené na vzduchu chráněné před slunečním zářením

190 Kč

ČSN IEC 60287-1-1 +A1 (347420) - říjen 2017

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 60287-3-1 (347420) - listopad 2019

Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky

340 Kč

ČSN EN 50395 (347423) - červen 2006

Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

295 Kč

ČSN EN 50396 (347424) - červen 2006

Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

505 Kč

ČSN EN 60702-1 (347471) - leden 2003

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

530 Kč

ČSN EN 60702-2 (347471) - leden 2003

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

315 Kč

ČSN EN 60702-3 (347471) - leden 2017

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50214 ed. 2 (347472) - srpen 2007 aktuální vydání

Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.08t

360 Kč

ČSN EN 60799 (347502) - duben 2001 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

230 Kč

ČSN IEC 889 (347504) - březen 1997

Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.97t

190 Kč

ČSN EN 61138 ed. 2 (347506) - říjen 2008 aktuální vydání

Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy

340 Kč

ČSN EN 61394 (347510) - červenec 2012

Venkovní vedení - Požadavky na maziva pro holé vodiče z hliníku, slitiny hliníku a oceli

230 Kč

ČSN 34 7604 (347604) - listopad 1976

Silové káble. Menovité napätia

65 Kč

ČSN 34 7605 ed. 3 (347605) - květen 2017

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Uₘ = 42 kV) do 150 kV (Uₘ = 170 kV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

ČSN 34 7614-1 (347614) - červenec 1999

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN 34 7614-10N (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 10: Přípojkové kabely se středním koncentrickým vodičem - Oddíl 10N: Jednožilové a třížilové přípojkové kabely s koncentrickým středním vodičem (typ 10N-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-2 (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

670 Kč

ČSN 34 7614-3A (347614) - září 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3A: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3A-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-3C (347614) - září 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3C: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojky (typ 3C-1 a 3C-2)

125 Kč

ČSN 34 7614-3I (347614) - září 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3I: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 3I-1)

125 Kč

ČSN 34 7614-3L (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 3: Samonosné kabely s izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 3L: Svazkové žíly pro provoz a stavbu venkovních distribučních vedení (typ 3L-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4B (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4B: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typy 4B-1 a 4B-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.02t

315 Kč

ČSN 34 7614-4E (347614) - říjen 2000

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

315 Kč

ČSN 34 7614-4F (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4F: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4F-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4G (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4G: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4G-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-4J (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4J-1 a 4J-2)

190 Kč

ČSN 34 7614-4K (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 4K-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-4M (347614) - leden 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4M: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4M-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

380 Kč

ČSN 34 7614-4N (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4N-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-5D (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 5D-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-5I (347614) - únor 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5I: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 5I-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6B (347614) - únor 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

420 Kč

ČSN 34 7614-6D (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6D: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 6D-1)

230 Kč

ČSN 34 7614-6E (347614) - květen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6E: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6E-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.02t

420 Kč

ČSN 34 7614-6J (347614) - srpen 2002 aktuální vydání

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6J: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6J-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6K (347614) - červen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6K: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6K-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6N (347614) - červen 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6N-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t

355 Kč

ČSN 34 7614-7H (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 7: Samonosné kabely s izolací a pláštěm z XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 7H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 7H), Samonosné kabely s izolací XLPE

190 Kč

ČSN 34 7614-8H (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 8: Kabely s izolací XLPE a pláštěm z PVC a nosným lanem (svazkové žíly) - Oddíl 8H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 8H), Kabely s izolací XLPE a středním vodičem tvořeným nosným lanem

230 Kč

ČSN 34 7614-9F (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9F: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9F-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-9G (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9G: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9G-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-9I (347614) - listopad 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9I: Jednožilové kabely pro venkovní vedení a přípojku (typ 9I-1)

125 Kč

ČSN 34 7614-9N (347614) - září 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 9: Jednožilové kabely - Oddíl 9N: Jednožilové kabely pro venkovní vedení (typ 9N-1 a 9N-2)

190 Kč

ČSN 34 7616-1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN 34 7616-2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 2: Zvláštní zkušební metody

190 Kč

ČSN 34 7616-3A1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A1: Vícežilový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm

190 Kč

ČSN 34 7616-3A2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl A2: Vícepárový kabel s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s PVC pláštěm

230 Kč

ČSN 34 7616-3E (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl E: Vícežilový kabel 450/750 V s polyethylenovou izolací a pláštěm

230 Kč

ČSN 34 7616-3F1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F1: Stíněné pancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm

65 Kč

ČSN 34 7616-3F2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F2: Jedno a vícepárové pancéřované stíněné signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm

65 Kč

ČSN 34 7616-3F3 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F3: Vícežilové pancéřované kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm

65 Kč

ČSN 34 7616-3K (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl K: Vícepárové a vícečtyřkové kabely s měděnými jádry, plná nebo pěnová izolace s nebo bez podélných a/nebo radiálních nepropustností s pancířem a s pláštěm z PVC nebo polyethylenu

340 Kč

ČSN 34 7616-4B1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem a bez kovového obalu

230 Kč

ČSN 34 7616-4B2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem a bez kovového obalu

230 Kč

ČSN 34 7616-4C1 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C1: Kabely 300/500 V s plnými nebo lanovanými jádry a se společným stíněním nebo bez společného stínění

230 Kč

ČSN 34 7616-4C2 (347616) - březen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl C2: Stíněné kabely s lanovanými jádry pro jmenovité napětí 150/250 V

230 Kč

ČSN 34 7616-4D1 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V s izolací a pláštěm z PVC

190 Kč

ČSN 34 7616-4D2 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl D2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem a s izolací a pláštěm z PVC

190 Kč

ČSN 34 7616-4E1 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E1: Vícežilový kabel 450/750 V s kovovým obalem

230 Kč

ČSN 34 7616-4E2 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E2: Vícepárové kabely s kovovým obalem

230 Kč

ČSN 34 7616-4E3 (347616) - duben 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E3: Vícežilový kabel 450/750 V s olověným stíněním

230 Kč

ČSN 34 7616-4F (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl F: Pancéřované a nepancéřované stíněné měřicí kabely 300 V s XLPE izolací a s PVC pláštěm

340 Kč

ČSN 34 7616-4H (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl H: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s PVC nebo XLPE izolací s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra

190 Kč

ČSN 34 7616-4J1 (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J1: Vícežilové a vícepárové kabely s izolací a pláštěm z PVC

230 Kč

ČSN 34 7616-4J2 (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl J2: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s kovovým stíněním

190 Kč

ČSN 34 7616-4N (347616) - květen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl N: Vícežilové kabely s PVC izolací s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra nebo stínění nebo pancéřování pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV

230 Kč

ČSN 34 7616-5A1 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s PVC pláštěm

230 Kč

ČSN 34 7616-5A2 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s dvojitým pancířem z ocelových pásků a s PVC pláštěm

230 Kč

ČSN 34 7616-5F1 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm

65 Kč

ČSN 34 7616-5F2 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Vícežilové, jedno a vícepárové signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm

230 Kč

ČSN 34 7616-5F3 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F3: Vícežilové ovládací kabely 500 V stíněné a nestíněné s izolací PVC a s PVC pláštěm

125 Kč

ČSN 34 7616-5F4 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F4: Stíněné pancéřované a nepancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm

125 Kč

ČSN 34 7616-5G1 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním

230 Kč

ČSN 34 7616-5G2 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G2: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací EPR, pláštěm z CSP a s kovovým stíněním

230 Kč

ČSN 34 7616-5M (347616) - červenec 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací a pláštěm z PVC a vícepárové kabely s izolací z PVC nebo polyethylenu a s PVC pláštěm

230 Kč

ČSN 34 7616-6E (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 6: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl E: Vícežilové kabely 450/750 V se společným stíněním

190 Kč

ČSN 34 7616-7A1 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a bez pancíře, s bezhalogenovým pláštěm

340 Kč

ČSN 34 7616-7A2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, s jednoduchým pancířem z drátů a s dvojitým pancířem z ocelových pásek, s bezhalogenovým pláštěm

230 Kč

ČSN 34 7616-7B1 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B1: Vícečtyřkové kabely 500 V s kovovým obalem

230 Kč

ČSN 34 7616-7B2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem

230 Kč

ČSN 34 7616-7D1 (347616) - listopad 2007

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl D1: Vícežilové kabely 450/750 V bez stínění

190 Kč

ČSN 34 7616-7D2 (347616) - listopad 2007

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl D2: Vícežilové kabely 450/750 V s koncentrickým jádrem

190 Kč

ČSN 34 7616-7F1 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm

65 Kč

ČSN 34 7616-7F2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Stíněné měřicí kabely 300 V s pancířem a bez pancíře, s izolací XLPE a s bezhalogenovým pláštěm

350 Kč

ČSN 34 7616-7G (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry, s kovovým stíněním a s bezhalogenovými celonekovovými součástmi

340 Kč

ČSN 34 7616-7H (347616) - listopad 2007

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl H: Vícežilové kabely 0,6/1 kV s izolací XLPE, s koncentrickým jádrem nebo bez koncentrického jádra

125 Kč

ČSN 34 7616-7K (347616) - listopad 2007

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl K: Vícežilové a vícepárové kabely 150 V s kovovým obalem a bez kovového obalu

190 Kč

ČSN 34 7616-7L1 (347616) - listopad 2007

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 a podobné - Oddíl L1: Kabely v párech a trojkách a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu a s kovovým obalem

230 Kč

ČSN 34 7616-7L2 (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl L2: Vícepárové a vícežilové kabely s měděnými jádry kruhového průřezu pro připojení konektory

340 Kč

ČSN 34 7616-7M (347616) - srpen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací EPR nebo XLPE a s pláštěm ZH a vícepárové kabely s polyethylenovou izolací a s pláštěm ZH

230 Kč

ČSN 34 7616-7N (347616) - září 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 7: Vícežilové a vícepárové bezhalogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl N: Bezhalogenové vícežilové kabely s koncentrickým jádrem nebo stíněním a bez koncentrického jádra nebo stínění pro jmenovitá napětí 0,6/1 kV

230 Kč

ČSN 34 7659-1 (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

990 Kč

ČSN 34 7659-3A (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3A: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3A-1) a bez koncentrického jádra (typ 3A-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.99t, Z2 11.07t

910 Kč

ČSN 34 7659-3B (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3B: Kabely bez koncentrického jádra (typ 3B-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

570 Kč

ČSN 34 7659-3D (347659) - říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3D: Kabely bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3D)

190 Kč

ČSN 34 7659-3E (347659) - říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3E: Kabely bez koncentrických jader. PVC plášť (typ 3E)

190 Kč

ČSN 34 7659-3F (347659) - říjen 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3F: Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra. PE plášť (typ 3F)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.99t, Z2 9.03t, Z3 11.07t

925 Kč

ČSN 34 7659-3G (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 3G-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

790 Kč

ČSN 34 7659-3H (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3H: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3H-1) a bez koncentrického jádra (typ 3H-2) s izolací z PVC a s pláštěm z PVC

190 Kč

ČSN 34 7659-3L (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

570 Kč

ČSN 34 7659-3M (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3M: Nepancéřované kabely (typ 3M)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

650 Kč

ČSN 34 7659-4A (347659) - leden 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra (stínící mezivrstvy) (typ 4A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

695 Kč

ČSN 34 7659-4C (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

650 Kč

ČSN 34 7659-5A (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5A: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

570 Kč

ČSN 34 7659-5B (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5B: Kabely bez koncentrického jádra s pláštěm z PE (typ 5B)

190 Kč

ČSN 34 7659-5C (347659) - prosinec 1996

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5C: Kabely (typ 5C) bez koncentrického jádra, PVC plášť

190 Kč

ČSN 34 7659-5D (347659) - leden 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5D-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.03t, Z2 8.07t

635 Kč

ČSN 34 7659-5E (347659) - leden 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5E: Kabely (pro energetické rozvaděče) bez koncentrického jádra (typ 5E)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

760 Kč

ČSN 34 7659-5F (347659) - únor 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5F: Kabely s koncentrickou stínicí mezivrstvou a neizolovaným středním vodičem (typ 5F)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

760 Kč

ČSN 34 7659-5G (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

790 Kč

ČSN 34 7659-5H (347659) - červen 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5H: Kabely se čtyřmi žilami s izolací z XLPE a s pláštěm z PE (Typ 5H)

190 Kč

ČSN 34 7659-5N (347659) - duben 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5N: Kabely bez koncentrického jádra (Typ 5N)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.00t, Z2 11.07t

545 Kč

ČSN 34 7659-5O (347659) - leden 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

460 Kč

ČSN 34 7659-5P (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5P)

340 Kč

ČSN 34 7659-5U (347659) - červen 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5U: Kabely s koncentrickým středním vodičem ve tvaru vlny (Typ 5U-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

420 Kč

ČSN 34 7659-7A (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7A: Kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm s koncentrickým jádrem (typ 7A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

475 Kč

ČSN 34 7659-7B (347659) - únor 2004 aktuální vydání

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7B: Jednožilové nebo sestavené kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm (typ 7B)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

465 Kč

ČSN 34 7659-7C (347659) - září 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7C: Kabely bez koncentrického jádra (Typy 7C1, 7C2, 7C3, 7C4)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

355 Kč

ČSN 34 7660-1 ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN 34 7660-100 (347660) - září 2017

Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely bez koncentrického jádra

340 Kč

ČSN 34 7660-3A (347660) - srpen 1998

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými koncentrickými jádry

230 Kč

ČSN 34 7660-3B (347660) - září 1997

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.00t

475 Kč

ČSN 34 7660-3C (347660) - září 1997

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3C: Kabely s kruhovými měděnými jádry se stíněním nebo bez stínění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.00t

465 Kč

ČSN 34 7660-3D ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem

230 Kč

ČSN 34 7660-3F (347660) - srpen 1998

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3F: Kabely s dodatečnými nebo doplňujícími požadavky na měření kyslíkového čísla materiálů

190 Kč

ČSN 34 7660-4A (347660) - srpen 1998

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými plnými nebo lanovanými jádry

230 Kč

ČSN 34 7660-4B (347660) - květen 1999

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a s pancířem z ocelových pásků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

405 Kč

ČSN 34 7660-4C (347660) - květen 1999

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4C: Kabely s kruhovými měděnými jádry, bez stínění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

295 Kč

ČSN 34 7660-4D (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

415 Kč

ČSN 34 7660-4F (347660) - únor 2000

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4F: Kabely s dodatečnými nebo doplňujícími požadavky na měření kyslíkového čísla materiálů

125 Kč

ČSN 34 7660-4G (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované

340 Kč

ČSN 34 7660-5B (347660) - únor 2000

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5B: Nepancéřované kabely s měděnými jádry

340 Kč

ČSN 34 7660-5C (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

415 Kč

ČSN 34 7660-5D (347660) - březen 2000

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry a stíněním

230 Kč

ČSN 34 7660-5F (347660) - květen 2001

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5F: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry buď plné nebo lanované

340 Kč

ČSN 34 7660-5G (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

372 Kč

ČSN 34 7660-5H ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5H: Kabely s měděnými jádry s a bez koncentrických měděných jader a s volitelným pancéřováním

190 Kč

ČSN 34 7660-5I ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5I: Jednožilové až čtyřžilové kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry

340 Kč

ČSN 34 7660-5J (347660) - červen 2001

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5J: Kabely s dodatečnými nebo doplňujícími požadavky na měření kyslíkového čísla materiálů

125 Kč

ČSN 34 7660-5L (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5L: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované

340 Kč

ČSN EN 50264-1 ed. 2 (347661) - březen 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 50264-2-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Jednožilové kabely

230 Kč

ČSN EN 50264-2-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Vícežilové kabely

340 Kč

ČSN EN 50264-3-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Jednožilové kabely

230 Kč

ČSN EN 50264-3-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Vícežilové kabely

340 Kč

ČSN EN 50306-1 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 30. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50306-1 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50306-2 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 30. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50306-2 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50306-3 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 30. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50306-3 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50306-4 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 30. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50306-4 ed. 2 (347662) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové stíněné nebo nestíněné kabely s pláštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50305 (347663) - červen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 30. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 50305 ed. 2 (347663) - listopad 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 50355 ed. 2 (347664) - červenec 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

370 Kč

ČSN EN 50382-1 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t

405 Kč

ČSN EN 50382-2 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t

405 Kč

ČSN IEC 304 (347701) - únor 1996

Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

125 Kč

ČSN EN 60708 (347832) - červen 2006

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 45510-2-8 (380210) - prosinec 2005 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely

340 Kč

ČSN EN 1366-11 (730857) - leden 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

350 Kč

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860) - prosinec 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

340 Kč

ČSN 73 0895 (730895) - březen 2016

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

350 Kč