ICS 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)

ČSN 33 0010 ed. 2 (330010) - březen 2014 aktuální vydání

Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy

125 Kč

ČSN 33 0050-601 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.01t, Z2 12.20t

562 Kč

ČSN 33 0050-602 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

350 Kč

ČSN 33 0050-603 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.01t, Z2 3.19t

662 Kč

ČSN 33 0050-605 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

350 Kč

ČSN IEC 50(221) +A1 (330050) - srpen 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.00t, A3 5.18t, A4 1.21t

1 430 Kč

ČSN IEC 50(321) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 50(411) (330050) - únor 1998

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

2 590 Kč

ČSN IEC 50(421) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky

440 Kč

ČSN IEC 50(441) (330050) - březen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.03t, Z1 8.04t

1 020 Kč

ČSN IEC 50(448) (330050) - červenec 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy

770 Kč

ČSN IEC 50(466) (330050) - květen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

615 Kč

ČSN IEC 50(691) (330050) - únor 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

415 Kč

ČSN IEC 50(725) (330050) - červen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.17t, A2 4.20t

760 Kč

ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 815 Kč

ČSN IEC 60050-113 (330050) - květen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, A2 4.20t, A3 11.20t

1 945 Kč

ČSN IEC 60050-114 (330050) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

ČSN IEC 60050-131 (330050) - leden 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.11t, A2 9.14t, A3 4.20t

2 475 Kč

ČSN IEC 60050-141 (330050) - květen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody

440 Kč

ČSN IEC 60050-151 (330050) - září 2004

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.15t, A2 1.18t, A3 4.20t, A4 12.20t

1 775 Kč

ČSN IEC 60050-192 (330050) - duben 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 755 Kč

ČSN IEC 60050-195 (330050) - prosinec 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.02t

1 110 Kč

ČSN IEC 60050-212 (330050) - červenec 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 1.16t, A1 1.16t, A3 10.20t

1 645 Kč

ČSN IEC 60050-426 (330050) - duben 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.15t

1 165 Kč

ČSN IEC 60050-442 (330050) - duben 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 2.18t, A1 2.18t, A3 3.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 125 Kč

ČSN IEC 60050-444 (330050) - září 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC 60050-461 (330050) - srpen 2009

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely

1 270 Kč

ČSN IEC 60050-471 (330050) - červen 2010

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.17t

505 Kč

ČSN IEC 60050-482 (330050) - září 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.17t, A2 11.20t

1 075 Kč

ČSN IEC 60050-511 (330050) - prosinec 2018

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy

340 Kč

ČSN IEC 60050-523 (330050) - červen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

675 Kč

ČSN IEC 60050-551-20 (330050) - prosinec 2002

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN IEC 60050-614 (330050) - srpen 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz

945 Kč

ČSN IEC 60050-617 (330050) - květen 2011

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14t, A2 3.19t, A3 8.19t

1 075 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

590 Kč

ČSN IEC 60050-692 (330050) - březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav

945 Kč

ČSN IEC 60050-811 (330050) - květen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce

3 550 Kč

ČSN IEC 60050-826 (330050) - srpen 2006

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace

945 Kč

ČSN IEC 60050-841 (330050) - listopad 2007

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev

2 550 Kč

ČSN IEC 60050-902 (330050) - červenec 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody

350 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050) - březen 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 5.18t, A1 5.18t

605 Kč

ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2 (330050) - červenec 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 6.20t

615 Kč

ČSN IEC 60050(723) (330050) - březen 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.01t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.19t, A5 5.20t, A6 1.21t

2 730 Kč

ČSN IEC 50(161) (334201) - prosinec 1993

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 11.00t, A5 2.16t, A4 2.16t, A3 2.16t, A6 12.17t, A7 9.18t, A8 8.19t, A9 7.20t

1 625 Kč

ČSN 34 5101 (345101) - březen 1971

Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

945 Kč

ČSN 34 5145 ed. 2 (345145) - duben 2012 aktuální vydání

Názvosloví pro elektrická trakční zařízení

590 Kč

ČSN EN 60672-1 (346301) - duben 1997

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 1: Definice a třídění

230 Kč

ČSN IEC 667-1 (346513) - leden 1997

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN EN 61067-1 (346543) - srpen 1998

Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 1: Definice, třídění a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 61068-1 (346544) - srpen 1998

Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60641-1 ed. 2 (346564) - červen 2008 aktuální vydání

Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 62223 (348000) - červen 2010

Izolátory - Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 60034-16-1 (350000) - únor 2012

Točivé elektrické stroje - Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice

190 Kč

ČSN EN 60276 (350801) - leden 1997

Definice a třídění uhlíkových kartáčů, kartáčových držáků, komutátorů a sběracích kroužků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 20. září 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN IEC 60276 ed. 2 (350801) - prosinec 2019

Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění

440 Kč

ČSN EN 60633 (351540) - říjen 1999

Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.10t, A2 5.16t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

737 Kč

ČSN EN 62747 (351545) - květen 2015

Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN 60700-2 (351610) - květen 2017

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN P IEC/PAS 60099-7 (354870) - duben 2006

Svodiče přepětí - Část 7: Rejstřík termínů a definic z IEC publikací 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 a 61643-341

550 Kč

ČSN EN 60401-1 (358460) - prosinec 2005

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN IEC 60401-1 ed. 2 (358460) - leden 2021

Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 1: Termíny používané pro fyzikální nepravidelnosti a odkazy pro značení rozměrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62504 (360701) - březen 2015

Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč