ČSN ISO 2293 (560122) Zrušená norma

Maso a masné výrobky. Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C (Referenční metoda)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 2293:1988. Mezinárodní norma popisuje referenční metodu pro stanovení celkového počtu mikroorganismů v mase a masných výrobcích; principem je technika počítání kolonií vyrostlých v pevné půdě po aerobní inkubaci při 30°C. Byla připravena v souladu s ISO 4833. Omezená použitelnost této normy vyplývá ze skutečnosti, že metoda vykazuje značnou míru proměnlivosti. Metoda by proto měla být aplikována a výsledky interpretovány ve světle informace uvedené v 10.2. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma stanovuje některé metody zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 2293 (56 0122) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO 2293 (560122)
Katalogové číslo 19705
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963197050
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)