ICS 67.120.10 - Maso a masné výrobky

ČSN EN 12014-3 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12014-4 (560021) - prosinec 2005

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13720 (560127) - leden 2011

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.

190 Kč

ČSN ISO 13722 (560129) - červen 1998

Maso a masné výrobky - Stanovení počtu Brochotrix thermosphacta - Technika počítání kolonií

190 Kč

ČSN EN 17251 (560143) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vepřovém mase a výrobcích z něho metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15634-2 (560671) - duben 2020

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - prosinec 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 1443 (570147) - září 1994

Maso a masné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku

125 Kč

ČSN ISO 2917 (570166) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Měření pH - Referenční metoda

190 Kč

ČSN ISO 936 (570185) - leden 2016

Maso a masné výrobky - Stanovení celkového popela

190 Kč

ČSN 57 6010 (576010) - červenec 1985

Maso a masné výrobky. Termíny a definice

230 Kč

ČSN 57 6011 (576011) - červen 2007

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

190 Kč

ČSN ISO 1444 (576020) - prosinec 1997

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu volného tuku

125 Kč

ČSN 57 6021 (576021) - srpen 1999

Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách - Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)

125 Kč

ČSN ISO 1841-1 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 1: Volhardova metoda

125 Kč

ČSN ISO 1841-2 (576022) - květen 1999

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 937 (576023) - červen 2002

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda)

125 Kč

ČSN PN-A-82109 (576024) - únor 2014

Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN)

190 Kč

ČSN 57 6510 (576510) - únor 2003

Hovězí maso pro výsek

125 Kč

ČSN 57 6540 (576540) - únor 2003

Vepřové maso pro výsek

125 Kč

ČSN 57 6570 (576570) - únor 2003

Telecí maso pro výsek

125 Kč