ČSN EN 903 (757534)

Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)

ČSN EN 903 Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27888:1993. Metoda je použitelná pro analýzu pitné, povrchové i odpadní vody. Používá se také pro stanovení primární biologické rozložitelnosti tenzidů při pokusech v přirozených nebo syntetických biologických médiích, jak v laboratorních modelech, tak i čistírnách odpadních vod. Při analýze odtoků z městských čistíren odpadních vod zahrnuje MBAS nejen syntetické, ale do značné míry i aniontové povrchově aktivní látky přirozeného původu. Metoda je použitelná pro koncentrační rozmezí od 0,1 mg.l-1 do 5,0 mg.l-1. Mez detekce pro roztok standardu v destilované vodě je 0,05 mg.l-1. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Aniontové tenzidy tvoří v alkalickém prostředí soli s methylenovou modří. Tyto soli se extrahují chloroformem a extrakt se promývá kyselým, roztokem (methylenové modře). Rušivé vlivy se odstraní extrakcí komplexu aniontového tenzidu s methylenovou modří z alkalického prostředí s následujícím promýváním extraktu kyselým roztokem methylenové modře. Absorbance separované organické fáze se měří při vlnové délce 650 nm." Zajímavě - ale opět ne zcela důsledně, je normalizováno upozornění na nebezpečí některých chemických látek, používaných při analýze. Během rozboru se např. používají : Čl.4.2 Ethylacetát (C4H8O2), čerstvě předestilovaný. Ustanovení je doplněno takto: Upozornění: Ethylacetát je hořlavý a toxický. Čl.4.3 Chloroform (CHCL3). Ustanovení je doplněno takto: Upozornění: Chloroform je karcinogen. U ostatních látek (jsou mezi nimi i žíraviny) žádné podobné upozornění není. Normalizovány jsou zejména: postup zkoušky, vyjadřování výsledků a rušivé vlivy. ČSN EN 903 (75 7534) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 903 (757534)
Katalogové číslo 19688
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963196886
Změny a opravy opr. 6.96
Dostupnost skladem (tisk na počkání)