ČSN EN 643 (501990) Zrušená norma

Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem této normy je vytvoření nomenklatury evropských standardních druhů sběrového papíru. Přitom se definuje to, co tyto druhy mohou a nemohou obsahovat. Účelem této normy není definovat všechny druhy sběrového papíru, které se vyskytují na různých trzích, ale spíše definovat ty druhy, s nimiž se obvykle obchoduje na evropských trzích. Tato norma neplatí pro použití v oblasti balení poživatin, vzhledem ke zvláštním hygienickým a zdravotním předpisům pro styk s poživatinami a předměty běžného užívání.
Sběrový papír z třídíren komunálního odpadu není vhodný pro použití v papírenském průmyslu. Sběrový papír pocházející z netříděného kontejnerového sběru, obsahující pouze materiál zhodnotitelné a recyklovatelné povahy, musí být zvlášť označen. Nesmí se použít pro materiály a výrobky z papíru a lepenky přicházející do styku s poživatinami a předměty běžného užívání, které musí odpovídat mezinárodním nebo národním hygienickým předpisům. Není dovoleno jej neoznačený míchat s jiným sběrovým papírem.

Označení ČSN EN 643 (501990)
Katalogové číslo 19726
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963197265
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN 643 (501990)
Tato norma nahradila ČSN 50 1990 (501990) z prosince 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)