ICS 85.060 - Papír a lepenka

ČSN ISO 11108 (010144) - červen 2001

Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost

125 Kč

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560) - březen 1996

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)

125 Kč

ČSN EN ISO 217 (500041) - únor 2014 aktuální vydání

Papír - Hrubé formáty - Označování a tolerance pro primární a doplňkové řady a indikace směru výroby

125 Kč

ČSN EN ISO 186 (500302) - září 2002 aktuální vydání

Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 187 (500303) - prosinec 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.96t

262 Kč

ČSN EN ISO 536 (500304) - srpen 2020 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17085 (500305) - prosinec 2019

Papír a lepenka - Postupy odběru vzorků papíru a lepenky pro recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 287 (500306) - červen 2018 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - červenec 2012 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a měrného objemu

230 Kč

ČSN EN ISO 15755 (500323) - leden 2000

Papír a lepenka - Stanovení nečistot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8787 (500334) - prosinec 1993

Papír a lepenka. Stanovení kapilární vsákavosti podle Klemma

65 Kč

ČSN EN ISO 535 (500335) - listopad 2014

Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba

230 Kč

ČSN EN ISO 1924-2 (500340) - srpen 2009 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování (20 mm/min)

230 Kč

ČSN EN ISO 2758 (500343) - duben 2015 aktuální vydání

Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku

230 Kč

ČSN ISO 3689 (500346) - srpen 1994

Papír a lepenka. Stanovení pevnosti v průtlaku po namočení do vody

125 Kč

ČSN EN ISO 1974 (500348) - leden 2013

Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf

230 Kč

ČSN ISO 3036 (500351) - březen 1994

Lepenka. Určenie pevnosti v prieraze

125 Kč

ČSN EN ISO 3035 (500353) - červenec 2012

Vlnitá lepenka - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení

230 Kč

ČSN ISO 16532-3 (500360) - červenec 2011

Papír a lepenka - Stanovení odolnosti vůči tukům - Část 3: Terpentýnová zkouška pro stanovení propustných míst v pergaminu a papírech nepropustných pro tuky

190 Kč

ČSN EN 17163 (500361) - červenec 2019

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9184-1 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 1: Obecná metoda

190 Kč

ČSN ISO 9184-2 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 2: Návod k vybarvování

65 Kč

ČSN ISO 9184-3 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 3: Herzbergova vybarvovací zkouška

125 Kč

ČSN ISO 9184-4 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 4: Graffova "C" vybarvovací zkouška

125 Kč

ČSN ISO 9184-5 (500370) - srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 5: Lofton-Merrittova vybarvovací zkouška (modifikace Wisbara)

125 Kč

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu, protažení při maximální síle a absorpce energie v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za mokra

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - červenec 2017 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - březen 2015 aktuální vydání

Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17497 (500413) - březen 2021

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení bisfenolu A v extraktu z papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15320 (500414) - únor 2012 aktuální vydání

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16453 (500415) - srpen 2014

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení ftalátů v extraktu z papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14719 (500416) - leden 2006

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení obsahu diisopropylnaftalenu (DIPN) extrakcí rozpouštědly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 638 (500417) - červen 2009

Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení obsahu sušiny - Metoda sušení v sušárně

190 Kč

ČSN ISO 8791-1 (500419) - říjen 1993

Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti. (Metody úniku vzduchu). Část 1: Obecná metoda

65 Kč

ČSN ISO 8791-2 (500419) - únor 2020 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 8254-1 (500423) - září 2009 aktuální vydání

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 1: Lesk při 75° se sbíhavým svazkem paprsků, metoda TAPPI

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8254-2 (500423) - leden 2018 aktuální vydání

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Část 2: Lesk při 75° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14086 (500424) - červenec 2003

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Lesk při 45° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16418 (500430) - září 2014

Papír a lepenka - Stanovení cytotoxicity vodních extraktů pomocí celkové metabolické hepatomové buněčné linie (HepG2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10716 (500434) - srpen 1997

Papír a lepenka - Stanovení alkalické rezervy

125 Kč

ČSN EN 1230-1 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 1: Pach

190 Kč

ČSN EN 1230-2 (500483) - červen 2010 aktuální vydání

Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Senzorická analýza - Část 2: Cizorodá příchuť

230 Kč

ČSN EN 645 (500485) - leden 1996

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za studena

125 Kč

ČSN EN 647 (500486) - prosinec 1995

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami. Příprava vodného výluhu za horka

125 Kč

ČSN EN 646 (500487) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti barvy barevných papírů a lepenek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 648 (500488) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení stálosti fluorescenčně běleného papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 920 (500489) - červenec 2001 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s poživatinami - Stanovení obsahu sušiny ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1104 (500490) - květen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1541 (500491) - prosinec 2001

Papíry a lepenky určené pro styk s poživatinami - Stanovení formaldehydu ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15318 (500492) - červen 2000

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení 7 specifikovaných polychlorovaných bifenylů (PCB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12497 (500494) - březen 2006

Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení rtuti ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - červen 2019 aktuální vydání

Papír a lepenka - Papír a lepenka určené pro styk s potravinami - Stanovení kadmia, chromu a olova ve vodném výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 643 (501990) - listopad 2014 aktuální vydání

Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci

230 Kč

ČSN ISO 9706 (502195) - květen 1996

Informace a dokumentace. Papír pro dokumenty. Požadavky na trvanlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.98t

222 Kč

ČSN 72 1310-6 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-7 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-8 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Nátěrové kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN ISO 5633 (770331) - říjen 1992

Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody

125 Kč