ČSN ISO/IEC 10118-1 (369930) Zrušená norma

Informační technologie. Bezpečnostní techniky. Hash funkce. Část 1: Všeobecně

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ISO/IEC 10118 specifikuje hash funkce a je proto použitelná pro zajištění služeb autentizace, integrity a neodmítnutí.
POZNÁMKA - Ve srovnání s výpočtem Kódu autentizace zprávy (Message Authentication Code (MAC)), jehož cílem je zajištění autentizace zprávy využitím tajného klíče, generování hash kódu tajný klíč nezahrnuje. Výpočet MACu nalezne uživatel v ISO/IEC 9797 [1]
Tato část ISO/IEC 10118 obsahuje definice, symboly, zkratky a požadavky, které jsou společné pro obě části ISO/IEC 10118.

Označení ČSN ISO/IEC 10118-1 (369930)
Katalogové číslo 19619
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963196190
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN ISO/IEC 10118-1 (369930)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10118-4 (369930)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Hašovací funkce - Část 4: Hašovací funkce používající modulární aritmetiku