ČSN EN 28510-1 (668536) Zrušená norma

Lepidla. Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu. Část 1: Odlupování pod úhlem 90° (ISO 8510-1:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28510-1:1993. Tato část normy uvádí zkoušku odlupování pod úhlem 90° při definovaných podmínkách za účelem stanovení odolnosti proti odlupování lepených spojů, připravených ze dnou adherendů, z nichž jeden je ohebný. Podstata zkoušky a postup při jejím provádění je podrobně popsán. ČSN EN 28510-1 (66 8536) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 28510-1 (668536)
Katalogové číslo 19559
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963195599
Norma byla zrušena k 1. 10. 2014
a nahrazena ČSN EN 28510-1 (668536)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)