ČSN EN 10045-2 (250254) Zrušená norma

Kovové materiály. Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho. Část 2: Ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje zásady postupu při ověřování zkušebních strojů (kyvadlových kladiv) používaných pro zkoušku rázem v ohybu podle Charpyho, uvedenou v EN 10045-1. Popisuje dvě metody:
- přímá metoda umožňující statické a oddělené přezkoušení jednotlivých fyzikálních a geometrických vlastností zkušebního stroje,
- nepřímá metoda: celková ověřovací metoda kyvadlového kladiva používající Charpyho referenční zkušební tyče s V-vrubem, specifikované v 6.2.

Přímá metoda musí být použita v případě instalace stroje, po opravě, a dále v případě, když nepřímá metoda dává nepřípustný výsledek (viz 8.1), aby se nalezla jeho příčina. Tato norma se také používá pro ověřování referenčních kyvadlových kladiv, jejichž geometrické vlastnosti jsou definovány v příloze B. Tato norma se také používá pro ověřování kyvadlových kladiv různých jmenovitých energií a rozdílných konstrukcí. Kyvadlová kladiva, ověřovaná v souladu s touto normou a posouzená jako vyhovující, jsou považována za vhodná pro zkoušku rázem v ohybu tyčí s vruby rozdílných typů. Přístrojové vybavení používané pro přímou metodu musí mít ověřenou návaznost na soustavu jednotek SI. Příloha A popisuje, pro informativní účely, přímou metodu přezkoušení určitých geometrických vlastností s použitím měrky. Příloha B popisuje, pro informativní účely, přípravu referenčních zkušebních tyčí a jejich charakteristické vlastnosti.

Označení ČSN EN 10045-2 (250254)
Katalogové číslo 19641
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963196411
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 148-2 (420381), ČSN EN ISO 148-3 (420381)
Tato norma nahradila ČSN 25 0254 (250254) z prosince 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)