ICS 77.040.10 - Mechanické zkoušení kovů

ČSN 01 5084 (015084) - červenec 1973

Stanovení odolnosti kovových materiálů proti abrazívnímu opotřebení na brusném plátně

65 Kč

ČSN 42 0306 (420306) - květen 1978

Zkoušení kovů. Neželezné kovy. Braní a zpracování zkušebních vzorků pro mechanické zkoušení

230 Kč

ČSN 42 0311 (420311) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče pro zkoušku tahem. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 42 0313 (420313) - říjen 1984

Zkoušení kovů. Zkouška tahem za snížených teplot

65 Kč

ČSN 42 0314 (420314) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové k upínání kroužky pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0315 (420315) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0316 (420316) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové se závitovými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0317 (420317) - květen 1980

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s osazenými hlavami pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0319 (420319) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 4 do 50 mm, pro zkoušku tahem

125 Kč

ČSN 42 0321 (420321) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkušební tyče ploché, tloušťky od 0,1 pod 4 mm, pro zkoušku tahem

65 Kč

ČSN 42 0323 (420323) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm

65 Kč

ČSN 42 0330 (420330) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN 42 0331 (420331) - leden 1985

Zkoušení kovů. Zkušební tyče válcové s hladkými válcovými hlavami pro zkoušku temperované litiny tahem

65 Kč

ČSN 42 0332 (420332) - srpen 1982

Odlitky ze slitin hliníku a zinku. Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá

125 Kč

ČSN 42 0333 (420333) - říjen 1972

Zkoušení kovů. Tyče odděleně lité do písku pro zkoušku tahem. Hořčík a slitiny hořčíku

65 Kč

ČSN 42 0334 (420334) - září 1987

Odlitky ze slitin hliníku. Lití a zhotovování zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností

125 Kč

ČSN 42 0336 (420336) - srpen 1982

Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN 42 0338 (420338) - březen 1990

Ocel na odlitky. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních těles pro mechanické zkoušení

125 Kč

ČSN 42 0339 (420339) - červen 1990

Litina. Odběr zkušebních kusů a příprava zkušebních tyčí pro zkoušení mechanických vlastností

230 Kč

ČSN 42 0340 (420340) - srpen 1982

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles

230 Kč

ČSN 42 0341 (420341) - květen 1991

Zkoušení kovů. Zkouška mezi klíny

125 Kč

ČSN 42 0342 (420342) - říjen 1985

Zkoušení kovů. Zkouška pevnosti ve střihu

125 Kč

ČSN 42 0345 (420345) - září 1987

Zkoušení kovů. Zkouška smluvní meze pružnosti v tahu

65 Kč

ČSN 42 0346 (420346) - srpen 1979

Zkoušení kovů. Stanovení přechodové teploty konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky

190 Kč

ČSN 42 0347 (420347) - červen 1990

Skúšanie kovov. Lomová húževnatosť kovov pri statickom zaťažení

550 Kč

ČSN 42 0349 (420349) - září 1988

Zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí

190 Kč

ČSN 42 0350 (420350) - červen 1987

Zkoušení kovů. Stanovení teploty křehkosti konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu

125 Kč

ČSN 42 0355 (420355) - říjen 1990

Zkoušení kovů. Zkouška relaxace předpínacích výztuží za normální teploty

190 Kč

ČSN 42 0361 (420361) - duben 1983

Zkoušení kovů. Litina s lupínkovým grafitem. Stanovení pevnosti v ohybu

190 Kč

ČSN 42 0362 (420362) - leden 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Základní pojmy a značky

350 Kč

ČSN 42 0363 (420363) - říjen 1986

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Metodika zkoušení

230 Kč

ČSN 42 0368 (420368) - září 1973

Zkoušení kovů. Zkoušky únavy kovů. Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů

230 Kč

ČSN 42 0382 (420382) - září 1978

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za snížených teplot

125 Kč

ČSN 42 0383 (420383) - červenec 1980

Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu za zvýšených teplot

65 Kč

ČSN 42 0385 (420385) - duben 1981

Zkoušení kovů. Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena

125 Kč

ČSN ISO 7799 (420405) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN ISO 7801 (420422) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohýbáním

125 Kč

ČSN 42 0426 (420426) - březen 1983

Zkoušení kovů. Zkouška pěchováním

125 Kč

ČSN 42 0437 (420437) - únor 1991

Skúšanie kovov. Skúška súčiniteľa plošnej anizotropie

125 Kč

ČSN 99 4441 (994441) - duben 1989

Vnikací tělesa na měření tvrdosti kovů. Sekundární etalony a provozní měřidla. Všeobecné technické požadavky

190 Kč
foo