ČSN ISO/IEC 2593 (369202) Zrušená norma

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Rozměry důležité pro spojovatelnost 34-pólového konektoru rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO/IEC 2593:1993. Specifikuje 34-pólový konektor a přiřazení čísel kontaktům na rozhraní mezi koncovým datovým zařízením (KZ) a ukončujícím datovým zařízením (UZ), kde je použitelné Doporučení CCITT V.35 nebo Doporučení X.21 bis spolu s Doporučením V.10 a V.11. Dále specifikuje rozměry krytu konektoru a poskytuje doporučení pro typ zajišťovacího zařízení (systém zajišťovacích svorníků) a stísnění konektoru. ČSN ISO/IEC 2593 (36 9202) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN ISO/IEC 2593 (369202)
Katalogové číslo 19373
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963193731
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN ISO/IEC 2593 (369202)