ČSN EN 27027 (757343) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení zákalu (ISO 7027:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27027:1990. Specifikuje čtyři metody stanovení zákalu ve vodě. Specifikuje především semikvantitativní způsoby, které se používají například v terénu, a to: způsob založený na měření průhlednosti zkušební trubicí (vhodný pro čisté a málo znečištěné vody); způsob měření průhlednosti zkušební deskou (zvláště vhodný pro povrchové vody). Specifikuje dále kvantitativní metody měření optickými turbidimetry, a to: metoda měření rozptýleného záření, která se používá u vod nízkého zákalu (například u pitné vody) Podle provedení přístroje ji lze také používat pro vody s vyšším zákalem; metoda měření útlumu zářivého toku, vhodnější pro velmi zakalené vody (například odpadní nebo znečištěné vody). Na měření zákalu působí rozpuštěné látky, které absorbují světlo (barvotvorné látky). Tento vliv lze podstatně omezit, jestliže se zákal měří při vlnových délkách větších než 800 nm. Měření v této části spektra poněkud ruší jen modrá barva, vyskytující se v některých znečištěných vodách. Vzduchové bublinky také ruší, ale tento vliv je možno výrazně potlačit opatrným zacházením se vzorky. Principy a postupy normalizovaných metod jsou podrobně popsány. Za pozornost v normě stojí poznámka u čl.3.2.2, který popisuje přípravu formazinu z hydrazinu. Je uvedena tato poznámka: "POZOR! Síran hydrazinu je jedovatý a karcinogenní." ČSN EN 27027 (75 7343) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 27027 (757343)
Katalogové číslo 19746
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963197463
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 7027 (757343)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)