Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 563 (833278) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Teploty povrchů přístupných dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8332 Bezpečnostní hlediska u strojů

ICS: 13.110 Bezpečnost strojních zařízení

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 563:1994. Stanoví ergonomické údaje a jejich použití při stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů a při stanovení rizika popálení. V oblasti používání EN 292 je použitelná na horké povrchy strojních zařízení, k jejichž dotyku dochází nebo může docházet během normálního používání. Poskytuje údaje o okolnostech, při kterých dotyk mezi holou kůží a horkým povrchem vede nebo může vést k popáleninám. Tyto údaje dovolují stanovit riziko popálení. Také poskytuje údaje umožňující stanovit mezní hodnoty teplot horkých povrchů pro ochranu před popálením. Těchto údajů je možno používat při tvorbě norem pro specifická strojní zařízení, kde se požadují mezní teploty jako výsledek stanovení rizika. Údaje této normy jsou použitelné na povrchy předmětů, jejichž měrné teplo je poměrně velké ve srovnání s lidskou kůží. Norma není použitelná, když může dojít k dotyku větší plochy kůže (přibližně 10 % nebo více povrchu těla) s horkým povrchem. Tato norma také není použitelná na dotyk kůže s více než 10 % hlavy nebo na dotyk, který by mohl způsobit popáleniny životně důležitých oblastí obličeje. Norma je použitelná pro zdravou kůži dospělých osob, neposkytuje údaje pro ochranu před bolestí. Norma sestává z následujících kapitol: 3 - Definice, 4 - Prahy popálení, 5 - Použití, 6 - Interpretace a závěry. (Prahem popálení, jak je uvedeno v čl.3.6, se podle této normy rozumí povrchová teplota, vymezující hranici mezi kůží bez popálení a povrchní popáleninou, vyvolanou dotykem kůže s horkým povrchem při účinném trvání dotyku.) ČSN EN 563 (83 3278) byla vydána v červnu 1996.

Označení ČSN EN 563 (833278)
Katalogové číslo 19624
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1996
Datum účinnosti 1. 7. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963196244
Změny a opravy A1 7.00t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 13732-1 (833557)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy